Archive for January 17th, 2014

Lucian MANDACHE

Posted 17/01/2014 By Costel Burada

Mandache LGradul didactic: Profesor

Titlul stiintific: Doctor inginer

lmandache@elth.ucv.ro

lucian.mandache@ie.ucv.ro

Telefon : 0251435724 int. 205, 237

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107 Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză in cercetare:

Analiza simbolic-numerica a circuitelor analogice

Analiza numerica a regimurilor de comutatie

Analize de tolerante si senzitivitati

Transformatoare si bobine speciale

Estimarea parametrilor in sisteme electrice

Filtre analogice si filtre numerice

Diagnoza calitatii energiei electrice

Instrumente diverse CAD/CAE pentru ingineria electrica

Discipline predate:

Simularea circuitelor electrice

Analiza sistemelor neliniare in ingineria electrica

Bazele electrotehnicii

Circuite electrice neliniare

Metode moderne de modelare, simulare si optimizare pentru sisteme electrice

 Pagina personala – click here

Ioana-Gabriela SIRBU

Posted 17/01/2014 By Costel Burada

Oana_Sirbu

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

osirbu@elth.ucv.ro

ioana.sirbu@ie.ucv.ro

Telefon interior: 204

Fax: 0351-814-144

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză in cercetare:

Modelarea numerica a campului electromagnetic

Modelarea numerica a campului termic

Analiza circuitelor electrice liniare si neliniare

Analiza calitatii energiei electrice

Modelarea sistemelor de actionare electrica utilizate in transportul urban

Discipline predate :

Prelucrarea numerica a semnalelor

Modelarea numerica a campului electromagnetic

Bazele electrotehnicii

 

Leonardo-Geo MĂNESCU

Posted 17/01/2014 By Costel Burada

foto_Manescu_website

Gradul didactic: Profesor

Titlul stiintific: Doctor inginer

leman78@hotmail.fr

amanescu@elth.ucv.ro

Telefon interior:

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta:     Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107 Craiova, cod 200440 ROMANIA

Domenii de expertiză in cercetare:

Modelare și simularea sistemelor electroenergetice

Rețele electrice inteligente (smart grids)

Servicii tehnologice de sistem

Trasarea energiei electrice

Tratarea congestiilor în rețele electrice

Tarifare în sectorul electricității

Piețe de energie

Managementul calitțății.

Evaluarea calității

Discipline predate:

Rețele electrice II (programul de studiu de licență ” Ingineria Sistemelor Electroenergetice” – anul IV)

Sisteme electroenergetice (programul de studiu de licență ” Ingineria Sistemelor Electroenergetice” – anul IV)

Rețele și sisteme electroenergetice (programul de studiu de licență “Termoenergetică” – anul IV)

Piețe de energie (programul de studiu de master ” Sisteme energetice informatizate” – anul I)

Rețele electrice inteligente (programul de studiu de master ” Sisteme energetice informatizate” – anul I)

Disnamica sistemelor electroenergetice (programul de studiu de master ” Sisteme energetice informatizate” – anul II)