Archive for January 20th, 2014

Daniela POPESCU

Posted 20/01/2014 By Costel Burada

untitled

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

dpopescu@elth.ucv.ro

Telefon interior: 0251435724 int. 208

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Hidraulică

Materiale compozite

Discipline predate:

Tehnologia materialelor

Rezistenta materialelor

Mecanica fluidelor

Maşini hidraulice

Inteligenţă artificială: Partea a 2a Logică fuzzy

 

Liviu DINCA

Posted 20/01/2014 By Costel Burada

Liviu DINCA

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

ldinca@elth.ucv.ro

dincalv@yahoo.com

Telefon interior: 0251435724 int. 220, 221

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Mecanica Fluidelor

Sisteme hidraulice si pneumatice

Dinamica zborului aeronavelor

Calculatoare de bord pentru aeronave

Sisteme cu microcontrolere

Metode de calcul numeric

Prelucrarea numerica a semnalelor la bordul aeronavelor

Sisteme de conversie a energiei la bordul aeronavelor

Discipline predate:

Mecanica fluidelor

Echipamente si sisteme hidropneumatice de bord

Mecanica aeronavelor II – Dinamica zborului

Calculatoare de bord

Complemente de dinamica zborului

Avionica integrata

 

 

Maria BROJBOIU

Posted 20/01/2014 By Costel Burada

mbrojboiu

mbrojboiujpeg

Gradul didactic: Profesor

Titlul stiintific: Doctor inginer

e-mail 1 mbrojboiu@elth.ucv.ro

e-mail 2 mbrojboiuro@yahoo.com

Telefon interior: 0251435724 int. 226, 233

Fax: 0351-814-144 

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Electrical Engineering

Electrical Power Engineering

Inginerie Ecologica

Electrotehnologii

Computer Aided Design

Matlab Applications

Discipline predate:

Echipamente electrice

Electrotehnologii

Ingineria sistemelor industriale

Sisteme avansate de productie

Ecotehnologii

Testarea nedistructiva a echipamentelor electrice

Tehnologii de fabricatie a echipamentelor electrice

 Pagina personala -click here-

Romulus LUNGU

Posted 20/01/2014 By Costel Burada

Lungu Romulus

Gradul didactic: Profesor

Titlul stiintific:Doctor inginer

romulus_lungu@yahoo.com

rlungu@elth.ucv.ro

Telefon : 0251435724 int. 217

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Conducere a zborului aeronavelor si rachetelor

Automatizarea aparatelor de zbor

Sisteme de dirijare aerospatiala

Piloti automati

Echipamente si sisteme giroscopice

Sisteme de dirijare a rachetelor

Aterizarea aeronavelor

Echipamente şi sisteme hidropneumatice de bord

Discipline predate:

Echipamente şi sisteme giroscopice

Automatizarea aparatelor de zbor

Sisteme de conducere a zborului

Sisteme de dirijare a rachetelor

Controlul automat al zborului aeronavelor la aterizare

Controlul automat adaptiv al zborului aeronavelor folosind retele neuronale

Analiza si sinteza sistemelor giroscopice pentru stabilizare, navigatie si dirijare aerospatiala

Mecanica fluidelor şi echipamente fluidice

Echipamente şi sisteme hidropneumatice de bord

Echipamente hidraulice şi pneumatice

Mihai-Aureliu LUNGU

Posted 20/01/2014 By Costel Burada

Mihai_Lungu_poza

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

Lma1312@yahoo.com

mlungu@elth.ucv.ro

Telefon: 0251435724 int. 217

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Conducere a zborului aeronavelor si rachetelor

Automatizarea aparatelor de zbor

Sisteme de dirijare aerospatiala

Piloti automati

Echipamente si sisteme giroscopice

Estimatoare de stare

Grafica inginereasca

Discipline predate:

Sisteme de conducere a zborului

Stabilitate si comanda in teoria zborului

Automatizarea aparatelor de zbor

Sisteme de estimare a starii aparatelor de zbor

Sisteme optimale de conducere a zborului