Author Archive

test

Posted 03/02/2018 By Costel Burada

EL-SES

Craiova, 18  – 19 Mai  2017

Această sesiune continuă tradiţia cercurilor știinţifice studenţești organizate de Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii din Craiova.

Scopul sesiunii este acela de a creea cadrul pentru prezentarea și dezbaterea articolelor ce conţin rezultate știinţifice și tehnice obţinute de către studenţi, dar și de elevi de liceu , pe parcursul pregătirii lor profesionale și de a facilita colaborarea știinţifică între studenţii de azi și mâine ai facultăţii.

Aceasta sesiune de lucrări știinţifice se adresează atât studenţilor, masteranzilor și elevilor din judeţul Dolj cât și celor din ţară, anul acesta organizându-se la nivel naţional. În cazul în care participanţii din altă localitate nu pot ajunge la eveniment pot susţine lucrarea știinţifică și online ( skype).

Pliant

SECŢIUNI

 1. Inginerie electrică asistată de calculator
 2. Sisteme pentru inginerie aerospaţială
 3. Educaţie pentru protecţia mediului
 4. Sisteme electromecanice moderne
 5. Comanda, controlul şi exploatarea sistemelor energetice
 6. Informatică în inginerie electrică.

TRIMITEREA LUCRĂRILOR

Autorii sunt invitaţi să trimită lucrări proprii care să se încadreze în unul dintre domeniile specificate mai sus.  Lucrarea în extenso, redactată respectând formatul recomandat (3-5 pagini), va fi trimisă în format electronic până la data de 14 aprilie 2017. Lucrările vor fi supuse unui proces de recenzie.

Inscrierea si trimiterea lucrarilor se face  aici

DATE IMPORTANTE

4 mai 2017 – data limită pentru trimiterea lucrării în extenso;
5 mai 2017 – confirmarea acceptării lucrării;
10 mai 2017 – confirmarea participării de către participanţi;
18 mai 2017 – înscrierea participanţilor.

 

CONTACT

Facultatea de Inginerie Electrică

Blvd. Decebal nr.107
Craiova, jud. Dolj
cod poştal 200440
e-mail: el-ses@ie.ucv.ro

INCOMING STUDENTS Erasmus+

Posted 30/06/2016 By Costel Burada
 1. Studies

First Cycle Programs

 Second Cycle Programs

2. Traineeships

There are several possibilities for traineeship stages in research, industry and academic laboratories. Please contact us.

EL-SES

Posted 14/03/2016 By Costel Burada

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC ÎN INGINERIE ELECTRICĂ

EL-SES

Craiova, 19-20 mai 2016

pliant fin

Simpozionul se înscrie în şirul evenimentelor organizate cu ocazia aniversării a 65 de ani de învăţământ de profil electric în Craiova şi 50 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Electrotehnică, în cadrul Universităţii din Craiova.

Scopul simpozionului este acela de a crea cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea articolelor ce conţin rezultate ştiinţifice şi tehnice obţinute de către studenţi, dar şi de elevi de liceu, pe parcursul pregătirii lor profesionale şi de a facilita colaborarea ştiinţifică între studenţii de azi şi de mâine ai facultăţii. Acest simpozion ştiinţific se adresează atât studenţilor şi masteranzilor, cât şi elevilor de liceu.

Pliant – click here

SECŢIUNI

 1. Inginerie electrică asistată de calculator
 2. Sisteme pentru inginerie aerospaţială
 3. Educaţie pentru protecţia mediului
 4. Sisteme electromecanice moderne
 5. Comanda, controlul şi exploatarea sistemelor energetice
 6. Informatică în inginerie electrică.

 TRIMITEREA LUCRĂRILOR

Autorii sunt invitaţi să trimită lucrări proprii care să se încadreze în unul dintre domeniile specificate mai sus. Intenţia de participare la simpozion va fi anunţată prin expedierea electronică a formularului de înregistrare până la data de 29 aprilie 2016. Lucrarea în extenso, redactată respectând formatul recomandat (3-5 pagini), va fi trimisă în format electronic până la data de 6 mai 2016. Lucrările vor fi supuse unui proces de recenzie.

Formular_inregistrare_EL-SES_2016 (PDF) sau (WORD)

Template_EL-SES_2016   (PDF) sau (WORD)

Declaratie-de- originalitate_EL-SES_2016 (PDF) sau (WORD)

033

 

Program – click here

DATE IMPORTANTE

29 aprilie 2016 – data limită pentru trimiterea formularului de înscriere;

–  6 mai 2016  – data limită pentru trimiterea lucrării în extenso, în format electronic (.doc şi .pdf);

10 mai 2016 – confirmarea participării de către participanţi si expedierea declaraţiei de originalitate;

19 mai 2016 – susţinerea lucrărilor.

 

CONTACT

Facultatea de Inginerie Electrică

Blvd. Decebal nr.107
Craiova, jud. Dolj
cod poştal 200440
e-mail: el-ses@ie.ucv.ro

Adelaida Mihaela DUINEA

Posted 26/01/2016 By Costel Burada

Gradul didactic: Sef lucrari
Titlul stiintific: Doctor inginer
Departamentul Inginerie Electrică, Energetică şi Aerospaţială
aduinea@elth.ucv.ro
Telefon interior: 0251435724 interior. 208
Fax: 0351-814-144
Adresa de corespondenta:
Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica
Bd. Decebal, nr. 107 Craiova, cod 200440
ROMANIA
 
Domenii de expertiză:
Audituri şi bilanţuri energetice
Instalaţii termice industriale
Informatizarea proceselor energetice
Eficienţă energetică

 

Discipline predate (ca titular disciplina sau netitular):
Transfer de căldură şi masă
Echipamente şi instalaţii termoenergetice
Proiectarea asistată a echipamentelor termoenergetice
Informatică aplicată
Informatică de proces
Informatică aplicată în energetică
Termotehnică

COMUNICAT DE PRESA

Posted 14/11/2014 By Costel Burada

 

Universitatea din Craiova vă invită marţi, 18 noiembrie, ora 12, în Sala Albastră (Clădirea centrală) la conferinţa Ergonomia activităţilor zilnice susţinută de Domnul Alin BURILEANU.

Evenimentul de este organizat de Departamentul pentru probleme sociale ale studenţilor, în parteneriat cu Facultatea de Educaţie fizică şi sport, Departamentul de relaţii internaţionale, Asociaţia studenţilor basarabeni, Convenţia organizaţiilor studenţeşti şi Prokinetic.

            Cu toţii ne petrecem zilnic foarte multe ore la biroul de lucru, în biliotecă, în faţa calculatorului. Vă doare uneori spatele, gâtul, ochii? Aveţi o poziţie corectă atunci când lucraţi?

Răspunsurile la toate aceste întrebări şi soluţiile practice, la îndemâna noastră, vă vor fi oferite de Alin BURILEANU, absolvent al Facultăţii de educaţie fizică şi sport, secţia Kinetoterapie, expert kinetoterapeut, care va explica studenţilor şi tuturor celor interesaţi micile secrete ale ergonomiei activităţilor zilnice.

Manifestarea face parte dintr-o suită de conferinţe pe care Universitatea din Craiova le propune studenţilor cu scopul deprinderii unei atutudini posturale corecte care să le permită o activitate zilnică în plină formă fizică.ergonomia

Comisia pentru asigurarea si evaluarea calitatii

Posted 11/02/2014 By Costel Burada

– Prof.dr.ing. Lucian MANDACHE

– Prof.dr.ing. Daniela ROSCA

– Prof.dr.ing. Romulus LUNGU

– Prof.dr.ing. Petre Marian NICOLAE

– Prof.dr.ing. Maria BROJBOIU

– Prof.dr.ing. Mihaela POPESCU

– Prof.dr.ing Ion VLAD

– Conf.dr.ing. Cristian Daniel CISMARU

– Conf.dr.ing. Denisa RUSINARU

 

Ioan POPA

Posted 07/02/2014 By Costel Burada

popaGradul didactic: Profesor

Titlul stiintific: Doctor inginer

ipopa@elth.ucv.ro

Telefon: 0251-435-724, int. 224

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Modelare numerică (metoda volumelor finite, metoda diferentelor finite)

Modelarea numerică a arcului electric (cu modele fizice) şi a camerelor de stingere ale întreruptoarelor de înaltă tensiune cu hexafluorură de sulf (SF6).

Concepţia asistată a aparatelor şi echipamentelor electrice.

Modelarea numerică a transferului termic în aparate şi echipamente electrice. Sisteme de operare: UNIX (LINUX), WINDOWS ;

Limbaje de programare: FORTRAN, BASIC ;

Procesoare de text: WORD, LATEX ;

Software de aplicatie: MATHCAD, MC3, MATHEMATICA, MATLAB, QuickField, FEMM

Discipline predate:

Aparate electrice

Proiectarea asistată a aparatelor electrice

Eléments de Productique

Contrôle de la Qualité

Modélisation numérique du transfert thermique

Analiză numerică aplicată în electrotehnică

Modelarea numerică a transferului termic in electrotehnică

Gestiunea producţiei industriale

Equipements électriques

Transfer termic în electrotehnică

Echipamente electrice

Alexandru-Nicolae TUDOSIE

Posted 07/02/2014 By Costel Burada

Photo_Tudosie

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

atudosie@elth.ucv.ro

antudosie@yahoo.com

Telefon: 0251-435-724, int. 217

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Sisteme de propulsie aerospatiala

Automatizarea sistemelor de propulsie

Termo-gazodinamica

Echipamente pentru automatizari, echipamente hidropneumatice

Discipline predate:

Comanda automata a sistemelor de propulsie aerospatiala

Bazele propulsiei aerospatiale

Termodinamica tehnica

Grafica inginereasca 3D

Grafica asistata de calculator II

 

Octavian PREOTU

Posted 07/02/2014 By Costel Burada

Preotu Octavian

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

opreotu@elth.ucv.ro

opreotu@yahoo.com

Telefon: 0251-435-724, int. 204

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Macanica si rezistenta materialelor

Aerodinamica si mecanica aeronavelor

Constructia si exploatarea aeronavelor

Inventica si proprietate industriala

Discipline predate:

Bazele aerodinamicii

Chestiuni speciale de proiectarea si constructia structurilor aerospatiale

Elemente de inginerie mecanica I

Grafica asistata de calculator I

Mecanica II (Mecanica solidului si rezistenta materialelor)

Istoria stiintei si tehnicii

Macanica aeronavelor I(Constructia structurilor aerospatiale)

Reglementari nationale si internationale in aeronautica