TABLE: T Anunt

 Search
  Show all 
    

Data
Titlu (*)
Continut (*)
Link (*)
 
15.06.2018
ANUNT IMPORTANT
BIROUL CONSILIUL FACULTATII, INTRUNIT LA DATA DE 15.06.2018, A HOTARAT ORGANIZAREA UNEI SESIUNI SPECIALE PENTRU STUDENTII DIN ANII TERMINALI (LICENTA SI MASTER) IN PERIOADA 18 ÷ 21 IUNIE 2018. SE SUSTIN EXAMENELE RESTANTE, IN REGIM DE TAXA, CONFORM REGULAMENTULUI (100 LEI / EXAMEN). STUDENŢII VOR CONSULTA LISTELE CU DATELE ŞI ORELE LA CARE SE POT SUSŢINE EXAMENELE (CARE VOR FI AFIŞATE PE DATA DE 15 IUNIE 2018 IN AVIZIERUL FACULTAŢII ŞI PE SITE) ŞI VOR DEPUNE O CERERE, PE DATA DE 18 IUNIE 2018 LA SECRETARIAT (IN CARE VOR SPECIFICA DISCIPLINELE LA CARE DORESC SA SUSŢINA EXAMANELE RESTANTE ŞI DATELE DE SUSŢINERE A FIECARUI EXAMEN). ODATA CU DEPUNEREA CERERILOR SE VOR ACHITA ŞI TAXELE DE SUSŢINERE A EXAMENELOR.
 
View
08.06.2018
ANUNT IMPORTANT
Consiliului de Administratie al UCv intrunit in data de 7 iunie 2018, a hotarat ca eliberarea adeverintelor de student sa se efectueze numai prin platforma Evidenta studentilor. Deoarece imprimarea adeverintei nu se poate face pe loc, eliberarea acesteia se va face pe baza de cerere depusa la secretariatul facultatii, in care se va specifica motivul solicitarii.
 
View
16.05.2018
Incasare taxe
Se prelungeste perioada de incasare a taxelor de scolarizare pana la data de 30.05.2018 (inclusiv), cu pierderea calitatii de student in 31.05.2018. EXCEPTIE: · pentru studentii din an terminal se prelungeste perioada de incasare a taxelor de scolarizare pana la data de 17.05.2018 (inclusiv), cu pierderea calitatii de student in 18.05.2018.
 
View
10.05.2018
In atentia absolventilor
Facultatea de Inginerie Electrica organizeaza sesiune de licenţa şi disertaţie astfel: I. Pentru studenţii de la ciclul universitar de licenţa, in perioada 2-8.07.2018. Depunerea la secretariat a cererilor de susţinere a examenului de diploma se va face pana la data de 22.06.2018. Depunerea proiectelor de diploma, la secretariat, insoţite de: copie dupa cartea de identitate, copie dupa certificatul de nastere, declaraţie pe proprie raspundere privind originalitatea lucrarii, referatul cadrului didactic indrumator (care va cuprinde propunerea de notare a acestuia) şi tema proiectului de diploma se va face pana la data de 27.06.2018. II. Pentru studenţii de la ciclul universitar de master, in perioada 18-25.06.2018. Depunerea la secretariat a cererilor de susţinere a disertaţiei se va face pana la data de 8.06.2018. Depunerea disertaţiilor, la secretariat, insoţite de: copie dupa cartea de identitate, copie dupa certificatul de nastere, declaraţie pe proprie raspundere privind originalitatea lucrarii, referatul cadrului didactic indrumator şi tema disertaţiei se va face pana la data de 14.06.2018. Numai pentru absolventii specializarilor de master este obligatorie incarcarea disertatiilor in programul evidenta studentilor. Termenul limita pentru incarcarea disertatiilor este cu o zi inainte de sustinerea disertatiei. In ziua sustinerii disertatiei, absolventul va avea asupra lui stickul cu disertatia, in format pdf. Modele pentru cerere, declaraţie pe proprie raspundere privind originalitatea lucrarii, referatul cadrului didactic indrumator şi tema se afla la xerox-ul din holul facultatii.
View
07.05.2018
Programarea ex. anii IV
Avand in vedere ca zilele de 28 mai 2018 si 1 iunie 2018 sunt zile libere, programarea examenelor pentru sesiunea iunie 2018 trebuie depusa la secretariatul facultatii pana la data de 17 mai 2018.
 
View
07.05.2018
Programarea ex. anii I - III
Avand in vedere ca zilele de 28 mai 2018 si 1 iunie 2018 sunt zile libere, programarea examenelor pentru sesiunea iunie 2018 trebuie depusa la secretariatul facultatii pana la data de 22 mai 2018.
 
View
26.04.2018
Gratuitate transport
Conform Legii nr. 95/2018 privind adoptarea unor másuri ín domeniul finanþárii ínváþámäntului, publicatá în Monitorul Oficial, Partea I nr. 354 din 24 aprilie 2018, studenții înmatriculaþi la forma de ínnváþámänt cu frecvenþá – licenþá, master, doctorat – ín instituþiile de ínváþámänt superior acreditate, indiferent de värstá, beneficiazá de gratuitate la transportul feroviar intern.
 
View
20.04.2018
Tabere 2018
Au venit taberele - apasa link
View
27.03.2018
Sesiune speciala reexaminari
CONSILIUL FACULTATII, ÎNTRUNIT LA DATA DE 27.03.2018, A HOTĂRÂT ORGANIZAREA UNEI SESIUNI SPECIALE PENTRU STUDENTII DIN ANII TERMINALI (LICENTA ȘI MASTER) ÎN PERIOADA 16 - 27 APRILIE 2018. SE SUSTIN EXAMENELE RESTANTE, ÎN REGIM DE TAXĂ, CONFORM REGULAMENTULUI (100 LEI / EXAMEN). STUDETŢII VOR CONSULTA LISTELE CU DATELE SI ORELE LA CARE SE POT SUSTINE EXAMENELE (CARE VOR FI AFISATE DUPĂ DATA DE 2 APRILIE 2018 ÎN AVIZIERUL FACULTATII ŞI PE SITE) ŞI VOR DEPUNE O CERERE, ÎN PERIOADA 2-4 APRILIE 2018 LA SECRETARIAT (ÎN CARE VOR SPECIFICA DISCIPLINELE LA CARE DORESC SĂ SUSTINĂ EXAMANELE RESTANTE ŞI DATELE DE SUSTINERE A FIECĂRUI EXAMEN). ODATĂ CU DEPUNEREA CERERILOR SE VOR ACHITS ŞI TAXELE DE SUSTINERE A EXAMENELOR.
 
View
14.02.2018
Update burse sociale
Termenul de depunere a actelor pentru bursele sociale - 7 MARTIE.
 
View
05.02.2018
Angajare inginer
Apasa link!
View
02.02.2018
Burse sociale sem II
Apasa link !
View
30.01.2018
Disertatie februarie
Examenul de disertaţie la specializarile: SISTEME ENERGETICE INFORMATIZATE, se va desfaşura in data de 20.02.2017, cu incepere de la ora 12.
 
View
25.01.2018
Anunt burse
PLATA BURSELOR SI ABONAMENTELOR PENTRU LUNA IANUARIE 2018 SE VA FACE ASTFEL: Joi 25 ianuarie 201 intre orele 09.00-14.30; Vineri 26 ianuarie 2018 intre orele 9.00-12.30; Luni 29 ianuarie 218 intre orele 9.00-14.30. Cardurile vor fi alimentate joi 25 ianuarie 2018 incepand cu ora 16.00 .
 
View
19.01.2018
Licenta si disertatie februarie 2018
Facultatea de Inginerie Electrica organizeaza sesiune de licenţa şi disertaţie in perioada 26.02 - 01.03.2018. Absolvenţii promoţiei 2017 se pot prezenta pentru susţinerea examenului de licenţa sau disertaţie in regim fara taxa in sesiunea 26.02 - 01.03.2018. Absolvenţii din promoţiile anterioare, pot susţine examenul de licenţa sau disertaţie numai in regim de taxa (400 lei). Depunerea la secretariat a proiectelor de diploma/disertaţiilor, insoţite de cerere, declaraţie pe proprie raspundere privind originalitatea lucrarii şi referatul cadrului didactic indrumator (care va cuprinde propunerea de notare a acestuia), in perioada 20.02 ÷ 22.02.2018.
 
View
15.12.2017
Comisii licenta si disertatie
Apasa link!
View
23.11.2017
- Ïn antia absolventilor promotiei 2017
Pentru festivitatea de inmanare a diplomelor promoţiei 2017 (sesiunile iulie şi septembrie), cursuri universitare de licenţa şi master, din data de 24 noiembrie, absolvenţii pot imprumuta robe de la Universitatea din Craiova, sala 420, incepand cu ora 9.00, Absolvenţii trebuie sa aiba asupra lor Cartea de identitate
 
View
07.11.2017
In atentia studentilor anilor terminali
Cerere tema de licenta. Apasa link!
View
07.11.2017
In atentia studentilor anilor terminali
TOŢI STUDENŢII DIN ANII TERMINALI SUNT OBLIGAŢI CA IN PERIOADA 7 - 20 NOIEMBRIE 2017 SA DEPUNA LA SECRETARIAT O CERERE (modelul se afla la xerox sau pe site-ul facultaţii), AVIZATA DE CADRUL DIDACTIC INDRUMATOR, CARE SA CONŢINA TEMA PROIECTULUI DE DIPLOMA/DISERTAŢIEI, NUMARUL DE TELEFON ŞI ADRESA DE E-MAIL (CARE VA FI UTILIZATA DE APLICAŢIA EVIDENŢA STUDENŢILOR LA GESTIONAREA PROCESULUI DE FINALIZARE A PROIECTULUI DE DIPLOMA/DISERTAŢIE). ATENŢIE!!! STUDENŢILOR CARE NU AU DEPUS CEREREA PANA LA DATA DE 20.11.2017, LI SE VOR REPARTIZA TEME IN MOD ALEATORIU.
 
View
10.10.2017
Burse sociale sem I 2017
Atentie s-a prelungit termenul de depunere a actelor pana pe data de 3.11,2017 Apasa link!
View
Page  First Previous Next Last  of 6
     Records 1 to 20 of 118