PROIECT Nr. 1/28.07.2010

 

 

 

NAVIGATORI INERTIALI STRAP-DOWN DE INALTA PRECIZIE, BAZATI PE CONECTAREA SI INTEGRAREA ADAPTIVA

A NANO SI MICRO SENZORILOR INERTIALI IN RETELE LOW-COST, CU GRAD RIDICAT DE REDUNDANTA

 

Structura proiectului

 

 

Etape/Activitati

Termen

2010 Etapa I (Unica): Documentare cu privire la micro si nano senzorii inertiali, la metodele de fuziune ale acestora si la metodele moderne de rezolvare a problemelor de navigatie inertiala - concepte, principii, implementari, metode de modelare si analiza existente

10.12.2010

1.1. Modele conceptuale ale modelarii si analizei micro si nano senzorilor inertiali

1.2. Creare baza de date - biblioteca de caracteristici micro si nano senzori inertiali

2.1. Modele conceptuale ale algoritmilor de fuziune a senzorilor inertiali

3.1. Modele conceptuale ale algoritmilor moderni de navigatie inertiala si ale analizei performantelor navigatorilor inertiali

4.1. Initiere pagina web si diseminare prin publicare

2011 Etapa II (Unica): Crearea de modele de precizie pentru micro si nano senzorii inertiali,  de instrumente software pentru implementarea modelelor elaborate si validarea experimentala. Crearea de algoritmi de conectare si integrare adaptiva a senzorilor inertiali,  de instrumente software pentru implementarea algoritmilor elaborati - simularea numerica si validarea experimentala a acestora

10.12.2011

1.1. Modele ale senzorilor bazate pe standarde de testare si certificare a calitatii

1.2. Modele ale senzorilor bazate pe informatiile oferite de producatori in fisele tehnice

1.3. Studiu comparativ al modelelor elaborate si crearea unui model comun celor doua cerinte, cu factor de impact mai mare

2.1. Subrutina Matlab cu interfata grafica si biblioteca de senzori accelerometrici integrata

2.2. Subrutina Matlab cu interfata grafica si biblioteca de senzori girometrici integrata

3.1. Validarea experimentala a modelelor

4.1. Algoritm de conectare si integrare adaptiva a senzorilor inertiali dispusi in arhitecturi redundante clasice

4.2. Algoritm de conectare si integrare adaptiva a senzorilor inertiali dispusi in arhitecturi redundante neconventionale

4.3. Subrutina Matlab cu interfata grafica pentru algoritmul alocat dispunerilor redundante clasice; verificarea functionalitatii

4.4. Subrutina Matlab cu interfata grafica pentru algoritmul alocat dispunerilor redundante neconventionale; verificarea functionalitatii

5.1. Validarea experimentala a algoritmilor

6.1. Diseminarea pe scara larga a rezultatelor

2012 Etapa III (Unica): Dezvoltarea de algoritmi de navigatie inertiala strap-down bazati pe metode moderne si de instrumente software pentru implementarea lor. Crearea de noi arhitecturi de navigatori inertiali cu grad ridicat de redundanta.

10.12.2012

1.1. Algoritmi de navigatie inertiala strap-down bazati pe determinarea matriceala a atitudinii si metode moderne de integrare numerica matriceala, ce permit limitarea erorii de comutatie

1.2. Algoritmi de navigatie inertiala strap-down bazati pe determinarea quaternionica a atitudinii si metode moderne de integrare numerica quaternionica ce permit limitarea erorii de comutatie

1.3. Subrutine Matlab cu interfata grafica pentru algoritmii care utilizeaza matricele de atitudine; verificarea functionalitatii

1.4. Subrutine Matlab cu interfata grafica pentru algoritmii care utilizeaza quaternionii de atitudine; verificarea functionalitatii

2.1. Arhitecturi combinationale de sisteme de navigatie inertiala strap-down cu senzori dispusi clasic si diferite grade de redundanta

2.2. Arhitecturi combinationale de sisteme de navigatie inertiala strap-down cu senzori dispusi neconventional si diferite grade de redundanta

3.1. Diseminarea rezultatelor

2013 Etapa IV (Unica): Implementarea software si demonstrarea functionalitatii navigatorilor inertiali cu grad ridicat de redundanta; validarea experimentala a uneia dintre arhitecturile dezvoltate

20.07.2013

1.1. Subrutine Matlab cu interfata grafica pentru arhitecturile de navigatori inertiali cu senzori dispusi clasic; verificarea functionalitatii

1.2. Subrutine Matlab cu interfata grafica pentru arhitecturile de navigatori inertiali cu senzori dispusi neconventional; verificarea functionalitatii

2.1. Analiza comparativa prin simulare numerica a arhitecturilor de navigatori dezvoltate

3.1. Realizarea si validarea experimentala a uneia dintre arhitecturile de navigatori dezvoltate

4.1. Diseminarea prin publicare

4.2. Perfectionare curs master: Sisteme integrate de navigatie aerospatiala