Home » Stiri @ro » Selecţia studenţilor pentru mobilităţi Erasmus+ outgoing
 

Selecţia studenţilor pentru mobilităţi Erasmus+ outgoing

Selecţia studenţilor pentru mobilităţi Erasmus+ outgoing

a. Criterii de eligibilitate

– Dosarul de candidatură trebuie să conţină: copia cărţii de identitate, situaţia şcolară, certificat de competenţă lingvistică, curriculum vitae şi scrisoare de intenţie redactate în limba engleză sau în limba ţării de destinaţie.

– Studenţii trebuie să fie integralişti la data evaluării / începerii stagiului;

– Nu sunt eligibili candidaţii pentru mobilităţi Erasmus+ care au beneficiat anterior, în ciclul de studii curent, de mobilităţi care însumează mai mult de 12 luni în cadrul aceluiaşi program.

b. Modul de desfăşurare a concursurilor de selecţie

Concursul de selecţie cuprinde o probă scrisă şi o probă orală. Rezultatele celor două probe se notează cu o singură notă

de la 1 la 10.

Candidatul trebuie  sa demonstreze competenţe  în  domeniul comunicării în limba ţării de destinaţie sau în limba engleză.

c. Criterii de notare

Pentru media anilor se studii, precum şi pentru nota de la probele scrisă şi orală, se alocă puncte după cum urmează:

Media anului de studii anterior / nota obţinută la probele scrisă şi orală Număr puncte acordat candidatului

9.00-10.00

5

8.00-8.99

4

7.00-7.99

3

6.00-6.99

2

5.00-5.99

1

Prin însumarea punctajelor rezultă nota finală obţinută la concursul de selecţie.

Candidaţii care obţin note peste 5 vor fi ierarhizaţi ulterior în procesul de selecţie în cadrul universităţilor partenere.