Home » Stiri @ro » Programul ERASMUS
 

Programul ERASMUS

Înfiinţat în 1987, Erasmus (EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) este cel mai important program de învăţământ şi formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului superior în Europa. Diferitele sale acţiuni se adresează nu doar studenţilor care doresc să studieze şi să muncească în străinătate, ci şi profesorilor şi altor categorii de personal care intenţionează să predea în străinătate, ca şi personalului din universităţi care doreşte să urmeze cursuri de formare în străinătate. În plus, programul sprijină instituţiile de învăţământ superior care doresc să coopereze prin programe intensive, reţele academice şi proiecte multilaterale, precum şi să creeze legături cu mediul de afaceri.
Obiectivele specifice ale programului:
– Sprijinirea realizării unui spaţiu european al învăţământului superior
– Consolidarea contribuţiei învăţământului superior şi a învăţământului profesional avansat la procesul de inovare.

Sursa: Ministerul Educaţiei Naţionale, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei şi Formarii Profesionale (ANPCDEFP) http://www.anpcdefp.ro