Home » Stiri @ro » Regulament Erasmus
 

Regulament Erasmus

Regulament de acordare a granturilor de mobilitate LLP-Erasmus pentru studenţi

Granturile de mobilitate ERASMUS sunt oferite studenţilor de la Facultatea de Inginerie Electrică, nivel licenţă, masterat sau doctorat, cadrelor didactice şi a personalului administrativ.

1. OBIECTIVE OPERAŢIONALE

 ameliorarea calităţii şi amplificarea volumului mobilităţilor, cu accent pe mobilităţile studenţeşti;
 integrarea studenţilor Universităţii din Craiova într-un cadru educaţional globalizant, cu multiple oportunităţi şi perspective de dezvoltare personală şi profesională;
 poziţionarea cadrelor didactice şi a personalului administrativ pe harta europeană şi mondială a bunelor practici în educaţie;
 dezvoltarea cooperării multilaterale cu universităţile europene, precum şi cu universităţi şi agenţi economici internaţionali;
 amplificarea gradului de transparenţă şi compatibilitate între calificările obţinute în învăţământul superior şi profesional avansat în Europa;
 facilitarea dezvoltării de practici inovatoare în formarea terţiară;
 asigurarea suportului pentru dezvoltarea de conţinuturi (curricula), servicii pedagogice şi practici inovatoare pe bază de TIC (E-learning);
 perfecţionarea strategiei de internaţionalizare a Universităţii din Craiova, graţie contactului şi colaborării neîntrerupte cu partenerii străini.

2. GRANTURILE DE MOBILITATE STUDENŢI

Granturile ERASMUS de mobilitate studenţi se acordă pe baza unui concurs de selecţie anual.
Criterii de eligibilitate: studenţi integralişti, care au obţinut minim media generală 8,00 (opt). Pot participa la concursul de selecţie studenţi de la ciclurile licenţă, master şi doctorat.
Actele necesare înscrierii la concursul de selecţie:
• curriculum vitae în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă
• situaţia şcolară
• scrisoare de motivaţie în limba ţării unde se solicită bursa de mobilitate sau în limba în care se vor desfăşura studiile în ţara respectivă
• certificat de competenţă lingvistică