Home » Stiri @ro » Felicia Elena STAN IVAN
 

Felicia Elena STAN IVAN

Fely modificat

Gradul didactic: Asistent
Titlul stiintific: Doctor inginer
fivan@elth.ucv.ro
ely_felicia@yahoo.com
Telefon: 0251-435-724 int. 227
Fax: 0351-814-144
Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica
Bd. Decebal, nr. 107 Craiova, cod 200440 ROMANIA
Domenii de expertiză in cercetare:
Energetica cladirilor
Eficienta energetica
Management energetic
Discipline predate:
Organizare si reglementare in energetică
Eficienţă energetică
Politici energetice
Partea electrica a centralelor şi staţiilor I, II
Informatica aplicata I
Analiza şi ingineria valorilor
Producerea energiei electrice şi termice I, II
Achizitii de date si monitorizari in energetica