Home » Stiri @ro » Teodor Lucian GRIGORIE
 

Teodor Lucian GRIGORIE

 

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

lgrigore@elth.ucv.ro

ltgrigorie@yahoo.com

Telefon: 0251435724 int. 227

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Sisteme de navigatie aerospatiala: configuratii independente si sinergice

Senzori miniaturizati pentru aplicatii aerospatiale: modelare, proiectare, optimizare, calibrare, compensare in timp real a erorilor specifice

Sisteme de actionare cu materiale inteligente pentru aplicatii aerospatiale: modelare si control

Sisteme de control automat pentru aplicatii aerospatiale

Structuri inteligente pentru vehicule aerospatiale

Echipamente si aparate pentru achizitia, prelucrarea si afisarea in timp real a parametrilor caracteristici vehiculelor aerospatiale

Sisteme de pozitionare spatiala bazate pe metode acustice

Discipline predate:

Echipamente de bord si navigatie aeriana

Sisteme de navigatie aeriana

Teoria si constructia aparatelor de bord

Sisteme integrate de navigatie aerospatiala