Archive for February 7th, 2014

Ioan POPA

Posted 07/02/2014 By Costel Burada

popaGradul didactic: Profesor

Titlul stiintific: Doctor inginer

ipopa@elth.ucv.ro

Telefon: 0251-435-724, int. 224

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Modelare numerică (metoda volumelor finite, metoda diferentelor finite)

Modelarea numerică a arcului electric (cu modele fizice) şi a camerelor de stingere ale întreruptoarelor de înaltă tensiune cu hexafluorură de sulf (SF6).

Concepţia asistată a aparatelor şi echipamentelor electrice.

Modelarea numerică a transferului termic în aparate şi echipamente electrice. Sisteme de operare: UNIX (LINUX), WINDOWS ;

Limbaje de programare: FORTRAN, BASIC ;

Procesoare de text: WORD, LATEX ;

Software de aplicatie: MATHCAD, MC3, MATHEMATICA, MATLAB, QuickField, FEMM

Discipline predate:

Aparate electrice

Proiectarea asistată a aparatelor electrice

Eléments de Productique

Contrôle de la Qualité

Modélisation numérique du transfert thermique

Analiză numerică aplicată în electrotehnică

Modelarea numerică a transferului termic in electrotehnică

Gestiunea producţiei industriale

Equipements électriques

Transfer termic în electrotehnică

Echipamente electrice

Alexandru-Nicolae TUDOSIE

Posted 07/02/2014 By Costel Burada

Photo_Tudosie

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

atudosie@elth.ucv.ro

antudosie@yahoo.com

Telefon: 0251-435-724, int. 217

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Sisteme de propulsie aerospatiala

Automatizarea sistemelor de propulsie

Termo-gazodinamica

Echipamente pentru automatizari, echipamente hidropneumatice

Discipline predate:

Comanda automata a sistemelor de propulsie aerospatiala

Bazele propulsiei aerospatiale

Termodinamica tehnica

Grafica inginereasca 3D

Grafica asistata de calculator II

 

Octavian PREOTU

Posted 07/02/2014 By Costel Burada

Preotu Octavian

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

opreotu@elth.ucv.ro

opreotu@yahoo.com

Telefon: 0251-435-724, int. 204

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Macanica si rezistenta materialelor

Aerodinamica si mecanica aeronavelor

Constructia si exploatarea aeronavelor

Inventica si proprietate industriala

Discipline predate:

Bazele aerodinamicii

Chestiuni speciale de proiectarea si constructia structurilor aerospatiale

Elemente de inginerie mecanica I

Grafica asistata de calculator I

Mecanica II (Mecanica solidului si rezistenta materialelor)

Istoria stiintei si tehnicii

Macanica aeronavelor I(Constructia structurilor aerospatiale)

Reglementari nationale si internationale in aeronautica