Stiri @ro Archive

Felicia Elena STAN IVAN

Posted 16/01/2014 By Costel Burada

Fely modificat

Gradul didactic: Asistent
Titlul stiintific: Doctor inginer
fivan@elth.ucv.ro
ely_felicia@yahoo.com
Telefon: 0251-435-724 int. 227
Fax: 0351-814-144
Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica
Bd. Decebal, nr. 107 Craiova, cod 200440 ROMANIA
Domenii de expertiză in cercetare:
Energetica cladirilor
Eficienta energetica
Management energetic
Discipline predate:
Organizare si reglementare in energetică
Eficienţă energetică
Politici energetice
Partea electrica a centralelor şi staţiilor I, II
Informatica aplicata I
Analiza şi ingineria valorilor
Producerea energiei electrice şi termice I, II
Achizitii de date si monitorizari in energetica

Expozitie poster

Posted 19/12/2013 By Costel Burada

Pe 18.12.2013 a avut loc in holul Facultatii de Inginerie Electrica o expozitie de postere.
Fotografii de la eveniment – click kere –

Noaptea cercetatorilor

Posted 31/10/2013 By Costel Burada

A avut loc in holul central “Noaptea cercetatorilor” : fotografii – click here

Vizarea carnetelor

Posted 01/10/2013 By Costel Burada

VIZAREA CARNETELOR DE STUDENT SI A LEGITIMATIILOR DE TRANSPORT SE FACE NUMAI CU VIZA BIBLIOTECII FACULTÁTII, ÍN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU CU STUDENTII.

Program de lucru cu studentii

Posted 01/10/2013 By Costel Burada

PROGRAM DE LUCRU CU STUDENTII
LUNI-VINERI
10.50-12.00
12.30-14.00

Anunt pt anul I 2013 2014

Posted 01/10/2013 By Costel Burada

Studentii din anul I, licentá si master buget trebuie sá se prezinte la secretariatul facultátii ín perioada 2 – 11.10.2013, ín timpul programului de lucru cu studentii, ín vederea semnárii contractelor de studii. Studentii vor avea asupra lor cartea de identitate si legitimatia de concurs.

Anunt aducere diplome anii I si II

Posted 01/10/2013 By Costel Burada

Studentii din anul I si II master, anul universitar 2013/2014, sá prezinte la secretariatul facultátii diploma de licentá si suplimentul la diploma ín original påná la data de 11 octombrie 2013. Ín caz contrar vor fi trecuti pe locurile cu taxá.

Deschiderea anului universitar

Posted 30/09/2013 By Costel Burada

Deschiderea anului universitar 2013/2014 va avea loc miercuri, 2 octombrie 2013, ora 10, in Aula Marius Preda

Fotografii din aula Marin Preda – clik here

CONCURS ADMITERE MASTER

Posted 23/09/2013 By Costel Burada

Perioada de inscrieri pentru concursul de admitere la ciclul de studii master se prelungeste pana la data de 25 septembrie 2013, conform hotararii Consiliului de Administratie al Univesitatii din Craiova.
Interviul se va desfasura in data de 26 septembrie 2013.
Afisarea rezultatelor se va face in data de 27 septembrie 2013.- click here
Inmatricularea candidatilor declarati admisi se va face in zilele de 27 si 30 septembrie 2013.

CONCURS ADMITERE LICENTA

Posted 23/09/2013 By Costel Burada

Perioada de inscrieri pentru concursul de admitere la ciclul de studii de licenta se prelungeste pana la data de 25 septembrie 2013, conform hotararii Consiliului de Administratie al Univesitatii din Craiova.
Afisarea rezultatelor se va face in data de 26 septembrie 2013.
Inmatricularea candidatilor declarati admisi se va face in zilele de 27 si 30 septembrie 2013.