ro_flag%5b1%5d

en_flag%5b1%5d

PROIECT Nr. 155/20.07.2017

 

 

 

Sursã hibridã de putere pentru pseudo-sateliți (HYPOPS)

 

Structura proiectului

 

 

Etape/Activitati

Termen

2017 Etapa I: Documentare avansata privind stadiul actual in domeniul surselor de putere pentru pseudo-sateliti. Definirea arhitecturii sursei de putere si a modelului.

15.12.2017

I.1. Documentare avansata  privind problematica  integrarii sistemelor energetice pentru pseudosateliti

I.2. Documentare avansata  privind problematica  implementarii pilelor de combustie pe pseudo-sateliti

I.3. Documentare avansata  privind problematica implementarii panourilor fotovoltaice pe pseudo-sateliti

I.4. Analiza critica privind variantele posibile de arhitecturi ale sursei de putere; definire criterii de performanta; alegere varianta optima

I.5. Definire parametri si performante pentru modelul experimental al sursei de putere (Elaborare referential)

2018 Etapa a II-a: Elaborare modele de simulare numerica. Proiectare si realizare model experimental.

30.09.2018

II.1. Elaborare modele teoretice si simulari numerice pentru pila de combustie si electrolizor

II.2. Elaborare modele teoretice si simulari numerice pentru sursa fotovoltaica

II.3. Elaborare modele teoretice si simulari numerice pentru sistemul de conversie si power management

II.4. Integrarea modelelor de simulare ale componentelor modelului experimental

II.5. Proiectare sistem pila de combustie si electrolizor

II.6. Realizare sistem pila de combustie si electrolizor

II.7. Proiectare sistem fotovoltaic

II.8. Realizare sistem fotovoltaic

II.9. Proiectare sisteme de conversie

II.10. Realizare sisteme de conversie

II.11. Proiectare sisteme de power management

II.12. Realizare sisteme de power management

2018 Etapa a III-a: P.I.F. si testare model experimental sursa hibrida de putere pentru pseudo-sateliti.

15.12.2018

III.1. P.I.F si testare sistem pila de combustie si electolizor

III.2. P.I.F. si testare sistem fotovoltaic

III.3. P.I.F. si testare sisteme de conversie

III.4. P.I.F. si testare sistem power management

III.5. P.I.F. si testare sistem model experimental al sursei de putere; demonstrarea utilitatii solutiei tehnice dezvoltate