PROIECT Nr. 1/28.07.2010

 

 

 

NAVIGATORI INERTIALI STRAP-DOWN DE INALTA PRECIZIE, BAZATI PE CONECTAREA SI INTEGRAREA ADAPTIVA

A NANO SI MICRO SENZORILOR INERTIALI IN RETELE LOW-COST, CU GRAD RIDICAT DE REDUNDANTA

 

Prezentare

 

 

Finanțare:

bugetul de stat

Denumirea Programului din PN II:

RESURSE UMANE

 

Tip de proiect:

Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente

Valoarea contractului:

644.560 lei

Durata contractului:

36 luni

 

 

Autoritatea Contractantă:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare

Contractor:

Universitatea din Craiova

 

 

 

         Conformitatea cu strategia programului Resurse Umane

         Proiectul se caleaza pe un domeniu de stricta actualitate la nivel international, fiind incadrat, in acelasi timp, intr-unul dintre domeniile de cercetare fundamentala cu potential din Romania avute in vedere de PN II, si anume – Domenii de granita, cu subdomeniul – Modelarea proceselor fizice, chimice si biologice.

         Proiectul presupune activitati de cercetare fundamentala si cercetari avansate de mare complexitate pentru dezvoltarea cunoasterii prin solutii tehnice originale in domenii de granita. Necesita conostinte profunde de teoria probabilitatilor si statistica matematica, teoria semnalelor, teoria circuitelor electrice si electronice, teoria si indicii de performanta ai senzorilor si traductoarelor inertiale, mecanica, algoritmi avansati de calcul numeric, inginerie software, achizitia si prelucrarea in timp real a datelor, navigatie aerospatiala. Cercetarea teoretica va fi completata cu validari experimentale, folosind cu precadere tehnica de laborator existenta. Echipa proiectului a fost selectata astfel incat sa raspunda caracterului interdisciplinar mentionat. Aceasta reuneste un cercetator coordonator, doctor in stiinte, avand o activitate stiintifica independenta cu vizibilitate internationala (stagiile internationale de cercetare totalizeaza aproape doi ani), un tanar cercetator, doctor in stiinte, cu experienta si recunoastere internationala, precum si doi cercetatori in formare, doi doctoranzi, cu specializari si preocupari legate de senzorii miniaturizati.

 

         Obiectivul prioritar al proiectului vizeaza cresterea numarului de cercetatori si a performantelor profesionale ale acestora prin obtinerea de rezultate stiintifice de varf, competitive la nivel european si mondial, contribuind astfel la cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti in lume. Prin aceasta, proiectul raspunde scopului principal al programului Resurse Umane al PN II. De asemenea, proiectul urmareste dezvoltarea cunoasterii prin cercetare fundamentala, cu rezultate validate experimental.

 

          Caracterul inovator al proiectului

          Proiectul isi propune rezolvarea reala a unor probleme deschise privind obtinerea unor sisteme de navigatie inertiala miniturizate cu performante ridicate. Astfel, vor fi dezvoltati algoritmi de modelare fezabili de mare precizie, care se vor implementa in instrumente software destinate analizei atat a senzorului inertial in sine, cat si a intregului echipament in care acesta este integrat. De asemenea, vor fi dezvoltati algoritmi numerici de integrare redundanta a senzorilor inertiali in dispuneri clasice sau neconventionale, bazati pe metode de estimare a parametrilor. Ca urmare, elementele inovatoare si originale ale proiectului constau in: precizia modelelor corelata cu fezabilitatea algoritmilor dezvoltati si cu implementarile in instrumente software necesare atat in cercetari avansate destinate dezvoltarii de noi solutii constructive ale navigatorilor inertiali strap-down care utilizeaza senzori miniaturizati, cat si pentru o proiectare optimizata a acestora.

 

         Obiective generale

         Aducerea la indeplinire a obiectivului prioritar impune definirea unor obiective generale, care se regasesc, dealtfel, printre obiectivele planului national de cercetare pentru perioada 2007-2013 in general si ale programului Resurse Umane – Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente, in particular:

OG1. Cresterea capacitatii colectivului implicat in solutionarea unor probleme stiintifice si tehnice de larg interes si stricta actualitate, prin cercetari originale.

OG2. Cresterea vizibilitatii cercetarii romanesti in Europa si in lume, prin valoarea, calitatea si competitivitatea rezultatelor preconizate.

OG3. Formarea de tineri specialisti, prin implicarea in cercetari de inalta tinuta si prin sustinerea materiala a studiilor doctorale.

OG4. Solutionarea unor probleme din domenii de granita, cu evident caracter interdisciplinar.