Prima pagina

Istoricul învatamântului superior de profil electric la Craiova

Formarea specialistilor cu pregatire superioară pentru domeniile electric si energetic la Craiova a început în anul 1951 când s-a înfiintat Institutul de Masini si Aparate Electrice care cuprindea Facultatea de Electrotehnica, iar apoi, din 1953 si Facultatea de Electrificare a Industriei, Agriculturii si Transporturilor.

În urma miscarilor din Ungaria din 1957 numarul locurilor la facultați se reduce drastic, Institutul de Masini si Aparate Electrice (a carui denumire fusese schimbata în 1956 în Institut Tehnic) se desfiinteaza iar studentii si profesorii sunt transferati la facultatea de specialitate din cadrul Institutului Politehnic din Bucuresti.

În 1965, facultatile de Matematica, Chimie, Filologie, Economie, Electrotehnica, Agronomie, Horticultura au fost reunite sub aceeasi administrare, sub numele de Universitatea din Craiova. Învatamântul superior tehnic în cadrul Universitatii din Craiova a început cu adevarat un an mai târziu, în vara anului 1966, atunci când a fost organizat primul concurs de admitere.

În anul universitar 1966 – 1967 Facultatea de Electrotehnica si-a început activitatea având înscrisi 110 de studenti în anul I, dintre care 60 la sectia de Masini si Aparate Electrice si ceilalti 50 la sectia Automatica.

În 1990, afluenta mare de candidati a impus o noua formula organizatorica, prin divizarea Facultatii de Electrotehnica constituindu-se alte doua facultati tehnice: Facultatea de Electromecanica, respectiv Facultatea de Automatica si Calculatoare.

În 2011, pentru o mai buna adaptare la cerintele de pe piata muncii, Facultatea de Electrotehnica si Facultatea de Electromecanica, Mediu si Informatica Industriala s-au reunit sub denumirea de Facultatea de Inginerie Electrica.

Facultatea de Inginerie Electrica este în prezent organizata în doua departamente care conlucreaza pentru formarea profesionala a absolventilor în acord cu tendintele de pe piata muncii. Facultatea a adoptat Sistemul European de Credite Transferabile, asigurând pregatirea tinerilor la toate cele trei niveluri: licenta (durata studiilor 4 ani), master (durata studiilor 2 ani) si doctorat (durata studiilor 3 ani). Domeniile acoperite de programele de studii sunt: Inginerie electrica, Inginerie energetica, Inginerie industriala, Inginerie aerospatiala, Mediu si Inginerie si management.