Home » Manageri energetici

Manageri energetici

În conformitate cu actul legislativ Regulamentul de atestare manageri” aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de reglementare în Domeniul Energiei prin Decizia 2794/17.12.2014 şi publicat în Monitorul Oficial nr.25/13.01.2015 partea I bis 2014, Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii din Craiova a obţinut acordul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE (aviz 30442/21.04.2015), să organizeze cursuri de specialitate în domeniul managementului energetic: Manageri Energetici pentru Industrie şi Manageri Energetici pentru localităţi.
Cursurile de pregătire în vederea atestării pentru Manageri energetici conține 90 de ore, astfel:
– pregătire teoretică (la distanță) – 60 de ore;
– pregătire practică (studii și analize de caz, aplicații, laboratoare, sub forma de întîlniri directe) – 30 de ore.
Întîlnirile directe (30 de ore) se desfășoară sub forma unei sesiuni, pe parcursul unei sesiuni, în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică (Bld. Decebal, Nr. 107, Craiova), cu examen de absolvire a cursului (test grilă) în cea de-a şasea zi.
Costurile totale, în valoare de 2500 lei/cursant include: materialele didactice pentru studiu în format electronic, program de întîlnire cu cadrele didactice, examinare finală
Acte necesare la înscriere
– fişă de înscriere – descarcă
– copie după diploma de licenţă – absolvent program de studii conform cerinţelor ANRE
– copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
– copie după certificatul de naştere

Contact
Universitatea din Craiova
Facultatea de Inginerie Electrică
Şef lucrări dr. ing. Radu – Cristian DINU
Tel: 0722391085, 0763397308
E-mail:

 rcdinu

dinu_raducristian

@

@

elth.ucv.ro

yahoo.com