Home » Auditori energetici

Auditori energetici

În conformitate cu actul legislativRegulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie“, publicat în Monitorul Oficial nr. 25/13.01.2015, partea I bis, aprobat prin Decizia nr. 2794/2014 din Monitorul oficial nr. 25/13.01.2015, partea I., Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii din Craiova a obţinut acordul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE (aviz 30442/21.04.2015), să organizeze cursuri de specialitate în domeniul elaborării auditurilor energetice: Auditori Electronergetici pentru Industrie şi Auditori Termoenergetici pentru industrie.
Cursurile de pregătire în vederea atestării pentru Manageri energetici conține 60 de ore, astfel:
– pregătire teoretică (la distanță) – 30 de ore;
– pregătire practică (studii și analize de caz, aplicații, laboratoare, sub forma de întîlniri directe) – 30 de ore.
Întîlnirile directe (30 de ore) se desfășoară sub forma unei sesiuni, pe parcursul unei sesiuni, în cadrul Universității din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrică (Bld. Decebal, Nr. 107, Craiova), cu examen de absolvire a cursului (test grilă) în cea de-a şasea zi.
Costurile totale, în valoare de 2000 lei/cursant include: materialele didactice pentru studiu în format electronic, program de întîlnire cu cadrele didactice, examinare finală
Acte necesare la înscriere
– fişă de înscriere – descarcă
– copie după diploma de licenţă – absolvent program de studii conform cerinţelor ANRE
– copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
– copie după certificatul de naştere

Contact
Universitatea din Craiova
Facultatea de Inginerie Electrică
Şef lucrări dr. ing. Radu – Cristian DINU
Tel: 0722391085, 0763397308
E-mail:

 rcdinu

dinu_raducristian

@

@

elth.ucv.ro

yahoo.com