Home » Archive for category 'Update'

Update Archive

EL-SES

Craiova, 18  – 19 Mai  2017

Această sesiune continuă tradiţia cercurilor știinţifice studenţești organizate de Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii din Craiova.

Scopul sesiunii este acela de a creea cadrul pentru prezentarea și dezbaterea articolelor ce conţin rezultate știinţifice și tehnice obţinute de către studenţi, dar și de elevi de liceu , pe parcursul pregătirii lor profesionale și de a facilita colaborarea știinţifică între studenţii de azi și mâine ai facultăţii.

Aceasta sesiune de lucrări știinţifice se adresează atât studenţilor, masteranzilor și elevilor din judeţul Dolj cât și celor din ţară, anul acesta organizându-se la nivel naţional. În cazul în care participanţii din altă localitate nu pot ajunge la eveniment pot susţine lucrarea știinţifică și online ( skype).

Pliant

SECŢIUNI

 1. Inginerie electrică asistată de calculator
 2. Sisteme pentru inginerie aerospaţială
 3. Educaţie pentru protecţia mediului
 4. Sisteme electromecanice moderne
 5. Comanda, controlul şi exploatarea sistemelor energetice
 6. Informatică în inginerie electrică.

TRIMITEREA LUCRĂRILOR

Autorii sunt invitaţi să trimită lucrări proprii care să se încadreze în unul dintre domeniile specificate mai sus.  Lucrarea în extenso, redactată respectând formatul recomandat (3-5 pagini), va fi trimisă în format electronic până la data de 14 aprilie 2017. Lucrările vor fi supuse unui proces de recenzie.

Inscrierea si trimiterea lucrarilor se face  aici

DATE IMPORTANTE

4 mai 2017 – data limită pentru trimiterea lucrării în extenso;
5 mai 2017 – confirmarea acceptării lucrării;
10 mai 2017 – confirmarea participării de către participanţi;
18 mai 2017 – înscrierea participanţilor.

 

CONTACT

Facultatea de Inginerie Electrică

Blvd. Decebal nr.107
Craiova, jud. Dolj
cod poştal 200440
e-mail: el-ses@ie.ucv.ro

INCOMING STUDENTS Erasmus+

Posted 30/06/2016 By Costel Burada
 1. Studies

First Cycle Programs

 Second Cycle Programs

2. Traineeships

As a parent, it is important to teach our kids about the importance of studying a good career like engineering. Engineering offers a wide range of opportunities and is crucial for technological advancements and problem-solving in various industries. By explaining the significance of engineering and its impact on society, we can inspire our kids to pursue this path. Additionally, surprising them with classic childrens clothes for them to feel comfortable can add an enjoyable element to their learning experience, fostering their enthusiasm and self-confidence in their educational journey.

There are several possibilities for traineeship stages in research, industry and academic laboratories. Please contact us.

EL-SES

Posted 14/03/2016 By Costel Burada

SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC ÎN INGINERIE ELECTRICĂ

EL-SES

Craiova, 19-20 mai 2016

pliant fin

Simpozionul se înscrie în şirul evenimentelor organizate cu ocazia aniversării a 65 de ani de învăţământ de profil electric în Craiova şi 50 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Electrotehnică, în cadrul Universităţii din Craiova.

Scopul simpozionului este acela de a crea cadrul pentru prezentarea şi dezbaterea articolelor ce conţin rezultate ştiinţifice şi tehnice obţinute de către studenţi, dar şi de elevi de liceu, pe parcursul pregătirii lor profesionale şi de a facilita colaborarea ştiinţifică între studenţii de azi şi de mâine ai facultăţii. Acest simpozion ştiinţific se adresează atât studenţilor şi masteranzilor, cât şi elevilor de liceu.

Pliant – click here

SECŢIUNI

 1. Inginerie electrică asistată de calculator
 2. Sisteme pentru inginerie aerospaţială
 3. Educaţie pentru protecţia mediului
 4. Sisteme electromecanice moderne
 5. Comanda, controlul şi exploatarea sistemelor energetice
 6. Informatică în inginerie electrică.

 TRIMITEREA LUCRĂRILOR

Autorii sunt invitaţi să trimită lucrări proprii care să se încadreze în unul dintre domeniile specificate mai sus. Intenţia de participare la simpozion va fi anunţată prin expedierea electronică a formularului de înregistrare până la data de 29 aprilie 2016. Lucrarea în extenso, redactată respectând formatul recomandat (3-5 pagini), va fi trimisă în format electronic până la data de 6 mai 2016. Lucrările vor fi supuse unui proces de recenzie.

Formular_inregistrare_EL-SES_2016 (PDF) sau (WORD)

Template_EL-SES_2016   (PDF) sau (WORD)

Declaratie-de- originalitate_EL-SES_2016 (PDF) sau (WORD)

033

 

Program – click here

DATE IMPORTANTE

29 aprilie 2016 – data limită pentru trimiterea formularului de înscriere;

–  6 mai 2016  – data limită pentru trimiterea lucrării în extenso, în format electronic (.doc şi .pdf);

10 mai 2016 – confirmarea participării de către participanţi si expedierea declaraţiei de originalitate;

19 mai 2016 – susţinerea lucrărilor.

 

CONTACT

Facultatea de Inginerie Electrică

Blvd. Decebal nr.107
Craiova, jud. Dolj
cod poştal 200440
e-mail: el-ses@ie.ucv.ro

Adelaida Mihaela DUINEA

Posted 26/01/2016 By Costel Burada

Gradul didactic: Sef lucrari
Titlul stiintific: Doctor inginer
Departamentul Inginerie Electrică, Energetică şi Aerospaţială
aduinea@elth.ucv.ro
Telefon interior: 0251435724 interior. 208
Fax: 0351-814-144
Adresa de corespondenta:
Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica
Bd. Decebal, nr. 107 Craiova, cod 200440
ROMANIA
 
Domenii de expertiză:
Audituri şi bilanţuri energetice
Instalaţii termice industriale
Informatizarea proceselor energetice
Eficienţă energetică

 

Discipline predate (ca titular disciplina sau netitular):
Transfer de căldură şi masă
Echipamente şi instalaţii termoenergetice
Proiectarea asistată a echipamentelor termoenergetice
Informatică aplicată
Informatică de proces
Informatică aplicată în energetică
Termotehnică

Anunturi

Posted 24/05/2012 By Costel Burada

Noutati admitere 2012

Tabele cu studentii inscrisi pentru tabere

Facultatea de Inginerie Electricá organizeazá GRATUIT consultatii pentru Examenul de bacalaureat la disciplina MATEMATICÁ.
Consultatiile se desfásoará la sediul Facultátii de Inginerie Electricá, b-dul Decebal, nr.107, ïn AULA MARIUS PREDA, dupá urmátorul program :
– ín fiecare vineri ïntre orele 16 si 18 ;
– ín fiecare sãmbátá ïntre orele 09 si 11.

Stimate cadre didactice,

La nivelul Universitatii se organizeaza o strangere de fonduri cu ocazia zilei de 1 Iunie, in vederea acordarii a 1 sau 2 burse unor copii de la Casa Copilului.
Cei care doresc sa participe la aceasta actiune sunt invitati la secretariatul facultatii unde pot sa depuna donatia sau in conturile:

 • RO33TREZ291504601X000337 deschis la Trezoreria Craiova pentru lei;
 • RO18CECEDJ01C2CHF0955205 deschis la CEC pentru CHF;
 • RO58RNCB0134018453880002 deschis la BCR pentru USD;
 • RO79RNCB0134018453880012 deschis la BCR pentru EUR.
 • ICATE 2010

  Posted 15/09/2010 By Costel Burada

  Easy, Tasty Tips for Heart-Healthy Eating

  An arrangement of healthy fruits and vegetables

  Eating is – or should be – one of the most consistent pleasures in life. Like so much else, however, it can get complicated. We’re busy, so we grab something fast. We’re stressed, so we grab something sweet or salty. We’re cooking for a family, so we gravitate to meals geared to the pickiest eater.

  Fortunately, Karin Pennington, a Cigna health coach who works one-on-one with employees, knows strategies and shortcuts that can help you get your meals and snacks on track. The first thing to remember is that small changes made over time are easier to swallow – so to speak – and can be more long-lasting than going all-out from the start.That strategy works when you’re trying to add healthful foods such as fruits and vegetables to your diet, and it works when you’re trying to limit foods such as snacks.

  “Setting small, achievable goals is really the key.”Karin Pennington, Registered Dietitian, Cigna

  What is heart-healthy eating?

  The American Heart AssociationThis link will open in a new tab. considers heart-healthy eating to be a well-balanced intake rich in a variety of fruits, vegetables, whole grains, and low-fat meats and dairy. This means that one eating plan doesn’t necessarily fit everyone – instead, it provides the flexibility to choose foods that are right for you and your family. It also allows for occasional foods that have added saturated and trans fats, sugars, and sodium. Check out these amarose reviews.

  Why is heart-healthy eating important?

  Heart disease is the No. 1 killer in the United States. Adopting a heart-healthy lifestyle, which includes healthy eating, decreases the chance of a heart attack or stroke.

  What’s the best way to get started?

  Begin with the end in mind. What does your ideal healthy-eating plate look like? Next, decide when you want to get there – by next month, by January, etc. Set small, weekly, achievable goals to reach that end goal.

  It’s better to make progress toward what you want and be able to maintain it than to make too many changes at once that ultimately are unsustainable. As you are thinking of your goals, also think about the support you may need along the way – it might be the help of a family member or friend, it might be your doctor, or it might be day-to-day needs like access to finances, transportation, or knowing how to prepare the foods.

  What should – and shouldn’t – I eat?

  Sometimes it’s helpful to have specific numbers so you can compare your daily diet to health recommendations. The DASH eating planThis link will open in a new tab., a top-rated meal plan originally designed to lower blood pressure through eating whole foods, offers the following daily and weekly recommendations:

  • 4 to 5 servings of vegetables daily
  • 4 to 5 servings of fruits daily
  • 7 to 8 servings of whole grains daily
  • 2 or 3 servings of low-fat dairy foods daily
  • No more than 2 servings of animal-based proteins daily
  • No more than 5 servings of sweets weekly
  • At least 4 servings of nuts, seeds, and beans weekly

  How do I know what a serving is?

  That’s a great question. Many times, what people consider an average portion of foodThis link will open in a new tab. is so large it counts as multiple servings. The DASH plan defines a serving as:

  • ½ cup sliced vegetables or 1 cup raw, leafy green vegetables
  • 1 small piece fresh fruit or ½ cup fresh, frozen, or canned sliced fruit
  • 1 slice whole-grain bread, 1 ounce dry, whole-grain cereal, or ½ cup rice, pasta, or cereal
  • 1 cup milk or yogurt or 1½ ounces low-fat cheese
  • 1 ounce cooked meat, chicken, or fish or 1 egg
  • 1 tablespoon sugar, jelly, or jam
  • ⅓ cup nuts, 2 tablespoons nut butter or seeds, or ½ cup cooked beans

  Rezultatele la admitere

  Posted 23/07/2009 By Costel Burada

  Aici gasiti rezultatele la admitere Rezultate admitere
  Va rugam sa cititi cu atentie anunturile Anunturi importante

  Expozitie postere 2008

  Posted 18/12/2008 By Costel Burada

  In perioada 17-19 decembrie 2008 a fost prezentata, in holul
  Facultatii de Electrotehnica, expozitia studenteasca de postere cu
  tema “Ingineria, profesia pe care doresc sa o cunosc si sa o practic
  in viitor”.
  Posterele au fost realizate de studentii anului I, ca aplicatie
  practica la disciplina “Tehnici de comunicare profesionala”.
  Cele mai bune lucrari au fost premiate de o comisie de evaluare,
  constituita la nivelul conducerii facultatii.

  Fotografii de la acest eveniment gasiti aici FOTO

  ICATE 2008

  Posted 06/02/2008 By Costel Burada

  Dear authors and participants in the ICATE2008 and SCC11,

  The members of the organizing committee ICATE2008 and SCC11 wish to thank all those which through their contributions made it sure the two ones events success.
  Having the hope that during the events you had the opportunity to share yours opinions, to discuss about the scientifically and technical problems, to make new contacts and enjoy in Universitary Halls from Craiova, we invite you to see the photos on the conference site.
  We are looking forward to your participation in ICATE 2010,
  Best regards,

  Program Committee ICATE Conference

  (PHOTO please clik here)

  Craiova – OSPPEC -Organizatia studentilor politehnisti de profil electric
  Mai multe informatii se gasesc pe siteul OSPPEC