Home » Educational » Studii master

Studii master

Domenii şi specializări – învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 2 ani, 120 credite transferabile, locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă:

Domeniul Inginerie electrica:

  • Modelarea si optimizarea echipamentelor electrice
  • Calitatea energiei si compatibilitate electromagneticá ín sisteme electrice
  • Inginerie electrica avansata
  • Domeniul Inginerie energetica

  • Sisteme energetice informatizate
  • Gestiunea proceselor energetice
  • Domeniul Inginerie aerospatiala

  • Sisteme complexe pentru inginerie aerospatiala