Home » Educational » Studii licenta

Studii licenta

Domenii si specializari – ingineri, învăţământ cu frecvenţă, durata studiilor 4 ani, 240 credite transferabile, locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă:

Domeniul INGINERIE ELECTRICĂ

  • Sisteme Electrice
  • Inginerie Electrică şi Calculatoare
  • Inginerie Electrică şi Calculatoare (lb. franceză)
  • Domeniul INGINERIE ENEGETICĂ

  • Termoenergetică
  • Ingineria Sistemelor Electroenergetice
  • Domeniul INGINERIE AEROSPAŢIALĂ

  • Echipamente şi Instalaţii pentru Aviaţie
  • Domeniul INGINERIE SI MANAGEMENT

  • Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic