Home » Autorizare electricieni

Autorizare electricieni

În conformitate cu „Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice” aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.11/13.03.2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 152 din 21.03.2013, Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii din Craiova a obţinut acordul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE (aviz 29/17.02.2015), să organizeze cursuri de pregătire teoretică în domeniul instalaţiilor electrice necesare candidaţilor la examenul de autorizare organizat de ANRE în conformitate cu prevederile legale.

Cursurile vor avea durata de 6 zile şi vor fi organizate în serii constituite în general din 20 de cursanţi. Perioadele de desfăşurare a următoarelor serii vor fi stabilite în funcţie de completarea numărului de cursanţi şi vor fi anunţate ulterior. Pentru constituirea seriilor, persoanele interesate sunt rugate să-şi manifeste intenţia de participare la cursuri prin completarea şi trimiterea cererii de înscriere de mai jos.
Cerere de înscriere – descarcă
Cererea de înscriere se poate trimite şi prin email la persona de contact menţionată mai jos.
Actele necesare înscrierii la curs sunt copii nelegalizate după:

  • cerere de înscriere;
  • buletinul sau cartea de identitate
  • certificatul de naştere;
  • certificate sau diplome care atestă calificarea profesională;
  • adeverinţă de student (daca este cazul);
  • certificatul de căsătorie (în cazul în care numele de pe diplomă nu este identic cu numele actual).

Costurile totale (pentru Facultate) care includ cursul, examenul de absolvire şi eliberarea certificatului de absolvire sunt: pentru gradul I sau II de 450 lei/cursant; pentru gradul III sau IV de 550 lei/cursant; pentru studenţii înmatriculaţi la Universitatea din Craiova 150 lei/student.
Cursurile se vor încheia cu un examen, similar cu cel organizat de ANRE în vederea atestării, în urma căruia absolvenţii vor primi un certificat de absolvire a cursului cu antetul Universităţii din Craiova care nu implică obţinerea unei calificări (drept de profesie).

Conţinutul cursurilor acoperă integral tematica recomandată de ANRE:

  • electrotehnică;
  • legislaţie;
  • norme tehnice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la

email:cristian_bratu_elth@yahoo.com