Home » Stiri @ro » Mitică Iustinian NEACĂ
 

Mitică Iustinian NEACĂ

DIGITAL CAMERA

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

ineaca@elth.ucv.ro

ineaca@ie.ucv.ro

Telefon: 0251-435-724 interior: 225

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Incalzire electrică

Regim deformant in electronica de putere

Electronica de putere si circuite de comandă a mutatoarelor

Modelare si simulare in circuite electronice

Discipline predate:

Electrotermie

Electrotehnică şi electronică

Electrotehnică şi măsurări electrice

Electricitate

Analiza interacţiunii reţea-echipamente de comutaţie

Simularea, modelarea şi comanda convertoarelor statice de putere

Calitatea energiei electrice în instalaţii cu convertoare statice

Metode şi procede tehnologice

Tehnologia materialelor electrotehnice

CEE şi CEM pentru surse neconvenţionale de energie şi aparatură de larg consum