Home » Stiri @ro » Alin-Iulian DOLAN
 

Alin-Iulian DOLAN

Alin Dolan

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

adolan@elth.ucv.ro

alin_dolan@yahoo.com

Telefon interior: 0251 -435-724 int. 215

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Modelare numerică – metoda elementelor finite

Discipline predate :

Tehnica tensiunilor înalte – aplicaţii

Bazele electrotehnicii – aplicaţii

Aparate / echipamente electrice – aplicaţii

Concepţia asistată a echipamentelor electrotehnice / sistemelor electrice – aplicaţii

Modele statistice şi fiabilitate / Fiabilitate / Calitate si fiabilitate – curs

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare – aplicaţii

Algoritmi de optimizare in inginerie electrică – curs

Aplicaţii în MATHCAD şi MATLAB – aplicaţii

Introducere în calculatoare – curs