Home » Stiri @ro » Leonardo-Geo MĂNESCU
 

Leonardo-Geo MĂNESCU

foto_Manescu_website

Gradul didactic: Profesor

Titlul stiintific: Doctor inginer

leman78@hotmail.fr

amanescu@elth.ucv.ro

Telefon interior:

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta:     Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107 Craiova, cod 200440 ROMANIA

Domenii de expertiză in cercetare:

Modelare și simularea sistemelor electroenergetice

Rețele electrice inteligente (smart grids)

Servicii tehnologice de sistem

Trasarea energiei electrice

Tratarea congestiilor în rețele electrice

Tarifare în sectorul electricității

Piețe de energie

Managementul calitțății.

Evaluarea calității

Discipline predate:

Rețele electrice II (programul de studiu de licență ” Ingineria Sistemelor Electroenergetice” – anul IV)

Sisteme electroenergetice (programul de studiu de licență ” Ingineria Sistemelor Electroenergetice” – anul IV)

Rețele și sisteme electroenergetice (programul de studiu de licență “Termoenergetică” – anul IV)

Piețe de energie (programul de studiu de master ” Sisteme energetice informatizate” – anul I)

Rețele electrice inteligente (programul de studiu de master ” Sisteme energetice informatizate” – anul I)

Disnamica sistemelor electroenergetice (programul de studiu de master ” Sisteme energetice informatizate” – anul II)