Home » Stiri @ro » Liviu DINCA
 

Liviu DINCA

Liviu DINCA

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

ldinca@elth.ucv.ro

dincalv@yahoo.com

Telefon interior: 0251435724 int. 220, 221

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Mecanica Fluidelor

Sisteme hidraulice si pneumatice

Dinamica zborului aeronavelor

Calculatoare de bord pentru aeronave

Sisteme cu microcontrolere

Metode de calcul numeric

Prelucrarea numerica a semnalelor la bordul aeronavelor

Sisteme de conversie a energiei la bordul aeronavelor

Discipline predate:

Mecanica fluidelor

Echipamente si sisteme hidropneumatice de bord

Mecanica aeronavelor II – Dinamica zborului

Calculatoare de bord

Complemente de dinamica zborului

Avionica integrata