Home » Stiri @ro » Andreea-Maria NEACĂ
 

Andreea-Maria NEACĂ

Foto - Neaca Andreea-Maria

Gradul didactic: Asistent

Titlul stiintific: Doctor inginer

aneaca@elth.ucv.ro

Telefon: 0251435724 int. 225

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Limbaje de programare C şi C++

Baze de date

Electronică analogică

Modelare şi simulare Mathcad şi Matlab

Discipline predate:

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

Baze de date

Laborator de Electronică analogică