Home » Stiri @ro » Virginia IVANOV
 

Virginia IVANOV

Poza Virginia Ivanov

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

e-mail 1: vivanov@elth.ucv.ro

e-mail 2: vbsivanov@gmail.com

Telefon: 0251435724 int. 224

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Monitorizarea şi diagnoza sistemelor electrice

Modelarea şi simularea echipamentelor electrice

Programarea microprocesoarelor/microcontrolere

Sisteme de achiziţii de date

Discipline predate:

Monitorizarea şi diagnoza echipamentelor electrice

Metode avansate de monitorizare şi diagnoză a sistemelor electrice

Microcontrolere şi automate programabile

Traductoare, interfeţe şi achiziţii de date

Sisteme cu microprocesoare

Aplicaţii în Mathcad şi Matlab

 

Pagina personala -click here-