Home » Stiri @ro » Mircea-Emilian ARDELEANU
 

Mircea-Emilian ARDELEANU

Ardeleanu Mircea

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

mircea_emilian@yahoo.com

mardeleanu@elth.ucv.ro

Telefon: 0251-435-724 int. 225

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Metode de testare a cablurilor electrice de MT

Bazele electrotehnicii

Comunicare manageriala

Discipline predate:

Introducere in inginerie electrica

Informatica manageriala

Teoria deciziei si cercetari operationale

Materiale electrotehnice