Home » Stiri @ro » Silvia-Maria DIGĂ
 

Silvia-Maria DIGĂ

Gradul didactic: Profesor

Titlul stiintific: Doctor inginer

sdiga@elth.ucv.ro

sdiga2002@yahoo.fr

Telefon: 0251-435-724  int. 208

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

 Domenii de expertiză:

Efectuarea bilanțurilor de mediu (BM) în domeniile de expertiză Industria energetică, Gestiunea deşeurilor

Expert evaluator AUF (lb. franceză) (Agence universitaire de la francophonie) pentru proiecte de cooperare ştiinţifică inter-universitară

Descărcarea corona unipolară de înaltă tensiune continuă

Instalaţii de desprăfuire electrostatică

Electrotermie

Instalaţii de iluminat electric

Bilanțuri electroenergetice

Instalații de legare la pământ

Tratarea neutrului rețelelor electrice

Discipline predate:

Impactul centralelor termoelectrice asupra mediului şi echipamente de depoluare

Tehnica iluminatului

Surse de poluare şi echipamente pentru protecţia mediului

Utilizările energiei electrice

Sisteme de iluminat eficiente energetic

Utilisation de l’énergie électrique (în limba franceză)

Installations électriques industrielles (în limba franceză)

Production, transport et distribution de l’énergie électrique (în limba franceză)

Instalaţii electrice industriale

Ingineria iluminatului şi a instalaţiilor electrice