Home » Stiri @ro » Cristian BRATU
 

Cristian BRATU

Bratu Cristian

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

cbratu@elth.ucv.ro

cristian_bratu_elth@yahoo.com

Telefon: 0251435724 int. 214

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Măsurarea mărimilor neelectrice

Microcontrolere şi Automate programabile

Surse regenerabile de energie

Discipline predate:

Microcontrolere şi automate programabile

Senzori şi traductoare

Politici energetice

Sisteme descentralizate de producere a energiei

Informatică aplicată

Energetică generală şi conversia energiei

Transfer de căldură şi masă

Echipamente şi instalaţii termice I

Tehnici de inteligenţă artificială