Home » Stiri @ro » Liviu Ruieneanu
 

Liviu Ruieneanu

Liviu Ruieneanu

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

e-mail lruieneanu@elth.ucv.ro

Telefon: 0251435724 int. 214

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Producerea energiei electrice şi termice

Sisteme centralizate de alimentare cu caldura

Eficienta energetica

Discipline predate:

Centrale electrice

Producerea, transportul si distributia energiei electrice

Partea termo si hidro a centralelor

Eficienta energetica