Home » Stiri @ro » Radu – Cristian DINU
 

Radu – Cristian DINU

 

Gradul didactic: Sef lucraridinu r portret

Titlul stiintific: Doctor inginer

rcdinu@elth.ucv.ro

dinu_raducristian@yahoo.com

Telefon: 0251435724  interior. 234

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Energetica clădirilor

Energetică Industrială

Bilanţuri şi Audituri Energetice

Discipline predate: 

Introducere în Ingineria Energetică

Distribuţia Energiei Termice

Termoenergetică şi Termoficare

Sisteme Descentralizate de Producere a Energiei

Soluţii Moderne de Producere a Energiei

Producerea Energiei Electrice şi Termice II

Protecţia Instalaţiilor Energetice

Audituri şi Bilanţuri Energetice

Transportul şi Distribuţia Agenţilor Termici

Energetică Industrială