Archive for February 5th, 2014

Ion GOSEA

Posted 05/02/2014 By Costel Burada

 

Gradul didactic: Profesorgosea portret

Titlul stiintific: Doctor inginer

igosea@elth.ucv.ro

Telefon interior: 0251-435-724, int. 214

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Instalatii electrice

Autovehicule rutiere

Protectia mediului

Discipline predate :

Instalatii electrice industriale

Echipamente electrice si electronice pentru autovehicule

Sisteme electronice moderne pentru autovehicule

Managementul mediului

 

Alin-Iulian DOLAN

Posted 05/02/2014 By Costel Burada

Alin Dolan

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

adolan@elth.ucv.ro

alin_dolan@yahoo.com

Telefon interior: 0251 -435-724 int. 215

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Modelare numerică – metoda elementelor finite

Discipline predate :

Tehnica tensiunilor înalte – aplicaţii

Bazele electrotehnicii – aplicaţii

Aparate / echipamente electrice – aplicaţii

Concepţia asistată a echipamentelor electrotehnice / sistemelor electrice – aplicaţii

Modele statistice şi fiabilitate / Fiabilitate / Calitate si fiabilitate – curs

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare – aplicaţii

Algoritmi de optimizare in inginerie electrică – curs

Aplicaţii în MATHCAD şi MATLAB – aplicaţii

Introducere în calculatoare – curs