Calendarul selecţiei studenţilor

Calendarul selecţiei studenţilor studenţi pentru mobilităţi Erasmus Anul universitar 2019 – 2020

Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultăţii: 11 – 22.03 2019

Desfăşurarea selecţiei: 26 – 28.03.2019

Centralizarea rezultatelor la nivel de facultate: 29.03.2019

Comunicarea nominalizarilor către parteneri: 09 – 12.04.2019

Continutul dosarului: copia cărţii de identitate, situaţia şcolară, certificat de competenţă lingvistică, curriculum vitae şi scrisoare de intenţie redactate în limba engleză sau în limba ţării de destinaţie.

*Perioada de depunere a dosarelor de candidatura pentru semestrul II 
2019-2020 se prelungeste pana la data de 31.05.2019*