Calendarul selecţiei studenţilor

Calendarul selecţiei studenţilor studenţi pentru mobilităţi Erasmus Anul universitar 2020 – 2021

Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultăţii: 09 – 20.03 2020

Desfăşurarea selecţiei: 23 – 24.03.2020

Centralizarea rezultatelor la nivel de facultate: 25.03.2020

Comunicarea nominalizarilor către parteneri: 06 – 10.04.2020

Continutul dosarului: copia cărţii de identitate, situaţia şcolară, certificat de competenţă lingvistică, curriculum vitae şi scrisoare de intenţie redactate în limba engleză sau în limba ţării de destinaţie.

*Important: 
Mobilitatile de plasament au durata de minim 2 luni si se pot desfasura incepand cu data de 01.09.2020.
Mobilitatile de studii au durata unui semestru si perioada depinde de structura anului universitar al universitatii partenere.