Calendarul selecţiei studenţilor pentru anul univ. 2017 – 2018

Calendarul selecţiei studenţilor studenţi pentru mobilităţi Erasmus Anul universitar 2017-2018

Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultăţii: 13-27.03 2017

Desfăşurarea selecţiei: 28.03-30.03.2017

Centralizarea rezultatelor la nivel de facultate: 31.03.2017

Comunicarea nominalizarilor către parteneri: 14.04.2017

 

Continutul dosarului: copia cărţii de identitate, situaţia şcolară, certificat de competenţă lingvistică, curriculum vitae şi scrisoare de intenţie redactate în limba engleză sau în limba ţării de destinaţie.