Home » Stiri @ro » Procedura privind selecţia studenţilor Erasmus
 

Procedura privind selecţia studenţilor Erasmus

1. Criterii de eligibilitate:
– să fie student/masterand/doctorand (buget sau taxă) al Universităţii din Craiova;
– să nu fi beneficiat de un alt stagiu de mobilitate studii sau plasament ERASMUS;
– să promoveze un test de limbă străină.

2. Criterii generale de selecţie:
– să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;
– să prezinte o scrisoare de intenţie;
– să prezinte un curriculum vitae;
– să prezinte situaţia şcolară.

3. Informarea candidaţilor trebuie să se realizeze înaintea sau în momentul selecţiei, în legătură cu:
– oportunităţile de mobilitate şi universităţile partenere;
– recunoaşterea academică (sistemul de credite transferabile);
– finanţarea în Programul ERASMUS (grantul ERASMUS nu este destinat acoperirii integrale a cheltuielilor în străinătate);
– condiţiile de viaţă în străinătate etc.

4. Selecţia studenţilor Erasmus va avea loc conform calendarului anunţat.

5. Lista studenţilor selectaţi pentru ambele semestre se va transmite Biroului Programe Comunitare (ERASMUS) până la 30 aprilie şi va cuprinde:
– nume şi prenume,
– data naşterii,
– CNP,
– adresa,
– e-mail,
– telefon,
– anul de studii în care se află studentul în momentul selecţiei, specializarea
– universitatea-gazdă,
– durata stagiului şi semestrul în care se realizează.

6. Lista va fi însoţită de un proces verbal al selecţiei, care să menţioneze:
– membrii comisiei (minim 3 membri: prodecanul responsabil de Relaţii Internaţionale şi doi membri din corpul profesoral al facultăţii),
– criteriile urmate şi desfăşurarea selecţiei,
– şi să aibă în anexă:
– lista titularilor,
– lista respinşilor
– lista rezervelor.
– declaraţie conflict de interese pentru membrii comisiei de selecţie.
În cazul în care selecţia se desfăşoară la nivel departamental (catedre), procesul verbal al selecţiei din facultatea respectivă va fi de fapt unul de constatare a îndeplinirii criteriilor, în care se va preciza componenţa comisiilor, criteriile fiecărei selecţii şi rezultatele lor.