Home » Stiri @ro » Calendarul selecţiei studenţilor
 

Calendarul selecţiei studenţilor

Calendarul selecţiei studenţilor studenţi pentru mobilităţi Erasmus Anul universitar 2021 – 2022

Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul facultăţii: 15 – 30.03 2021

Desfăşurarea selecţiei: 31.03 – 01.04.2021

Centralizarea rezultatelor la nivel de facultate: 02.04.2021

Comunicarea nominalizarilor către parteneri: 05 – 09.04.2021

Continutul dosarului: copia cărţii de identitate, situaţia şcolară, certificat de competenţă lingvistică, curriculum vitae şi scrisoare de intenţie redactate în limba engleză sau în limba ţării de destinaţie.

*Important: 
Mobilitatile de plasament au durata de minim 2 luni si se pot desfasura incepand cu data de 01.09.2020.
Mobilitatile de studii au durata unui semestru si perioada depinde de structura anului universitar 
al universitatii partenere.