Archive for January 23rd, 2014

Teodor Lucian GRIGORIE

Posted 23/01/2014 By Costel Burada

 

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

lgrigore@elth.ucv.ro

ltgrigorie@yahoo.com

Telefon: 0251435724 int. 227

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Sisteme de navigatie aerospatiala: configuratii independente si sinergice

Senzori miniaturizati pentru aplicatii aerospatiale: modelare, proiectare, optimizare, calibrare, compensare in timp real a erorilor specifice

Sisteme de actionare cu materiale inteligente pentru aplicatii aerospatiale: modelare si control

Sisteme de control automat pentru aplicatii aerospatiale

Structuri inteligente pentru vehicule aerospatiale

Echipamente si aparate pentru achizitia, prelucrarea si afisarea in timp real a parametrilor caracteristici vehiculelor aerospatiale

Sisteme de pozitionare spatiala bazate pe metode acustice

Discipline predate:

Echipamente de bord si navigatie aeriana

Sisteme de navigatie aeriana

Teoria si constructia aparatelor de bord

Sisteme integrate de navigatie aerospatiala

 

Jenica-Ileana CORCAU

Posted 23/01/2014 By Costel Burada

Poza_Jenica1

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

jcorcau@elth.ucv.ro

jicorcau@yahoo.ro

Telefon interior: 0251435724 int. 227

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Instalatii electrice de bord

Sisteme de conversie a energiei electrice la bordul vehiculelor aerospatiale

Modelarea si simularea numerica a echipamentelor electrice la bordul aeronavelor

Sisteme energetice hibride la bordul aeronavelor

Sisteme de control fuzzy

Discipline predate:

Instalatii electrice de bord

Sisteme complexe de conversie a energiei electrice la bordul aeronavelor

Sisteme energetice hibride la bordul aeronavelor si rachetelor

Echipamente de bord cu prelucrare digitala

Bazele radionavigatiei

Introducere in inginerie aerospatiala

 

Virginia IVANOV

Posted 23/01/2014 By Costel Burada

Poza Virginia Ivanov

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

e-mail 1: vivanov@elth.ucv.ro

e-mail 2: vbsivanov@gmail.com

Telefon: 0251435724 int. 224

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Monitorizarea şi diagnoza sistemelor electrice

Modelarea şi simularea echipamentelor electrice

Programarea microprocesoarelor/microcontrolere

Sisteme de achiziţii de date

Discipline predate:

Monitorizarea şi diagnoza echipamentelor electrice

Metode avansate de monitorizare şi diagnoză a sistemelor electrice

Microcontrolere şi automate programabile

Traductoare, interfeţe şi achiziţii de date

Sisteme cu microprocesoare

Aplicaţii în Mathcad şi Matlab

 

Pagina personala -click here-