Home » Stiri @ro » Mobilitati Erasmus – Personal didactic
 

Mobilitati Erasmus – Personal didactic

Mobilităţi ale personalului didactic
Personalul Facultăţii de Inginerie Electrică poate beneficia de mobilităţi în cadrul programului Erasmus la universităţi partenere, în urma unui proces de selecţie şi în limita fondurilor alocate de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

a. Mobilităţi de predare ale cadrelor didactice – permit personalului să predea o perioadă cuprinsă între 1 zi (sau cel puţin 5 ore de predare) şi 6 săptămâni, într-o instituţie de învăţământ superior dintr-o altă ţară participantă. Se recomandă o durată minimă de 5 zile lucrătoare.

Misiunile de predare pot fi realizate de cadre didactice din instituţii de învăţământ superior şi de personal invitat din întreprinderi. În toate cazurile, activităţile personalului care efectuează o misiune de predare trebuie să fie integrate în curriculum-ul instituţiei gazdă. Instituţiile de învăţământ superior partenere trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activităţi pe care urmează să le desfăşoare profesorii participanţi (programul de predare).

b. Mobilităţi de formare ale personalului universitar – permit cadrelor didactice şi altor categorii de personal din instituţii de învăţământ superior să participe la o perioada de formare cu o durată între 5 zile lucrătoare şi 6 săptămâni într-o instituţie de învăţământ superior dintr-o alta ţară participantă la program.

Obiectivele acestui tip de mobilităţi sunt:
– să permită personalului din învăţământul superior să acumuleze cunoştinţe sau know-how din experienţe şi bune practici în străinătate, precum şi deprinderi practice relevante pentru funcţia lor actuală şi pentru dezvoltarea lor profesională;
– să ajute la dezvoltarea relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ superior.

Mobilitatea poate avea mai multe forme: scurtă perioadă de detaşare, observare la locul de muncă, vizită de studii, atelier, conferinţă, etc. Beneficiarii trebuie să prezinte instituţiei de origine un plan de lucru aprobat de instituţia gazda. Planul trebuie să conţină cel puţin: scopul şi obiectivele generale, rezultatele scontate în urma activităţilor de formare sau de învăţare ce urmează a fi realizate, precum şi un program pentru perioada de mobilitate.

Sursa: Ministerul Educaţiei Naţionale, Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei şi Formarii Profesionale (ANPCDEFP) http://www.anpcdefp.ro