Archive for February 3rd, 2014

Radu – Cristian DINU

Posted 03/02/2014 By Costel Burada

 

Gradul didactic: Sef lucraridinu r portret

Titlul stiintific: Doctor inginer

rcdinu@elth.ucv.ro

dinu_raducristian@yahoo.com

Telefon: 0251435724  interior. 234

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Energetica clădirilor

Energetică Industrială

Bilanţuri şi Audituri Energetice

Discipline predate: 

Introducere în Ingineria Energetică

Distribuţia Energiei Termice

Termoenergetică şi Termoficare

Sisteme Descentralizate de Producere a Energiei

Soluţii Moderne de Producere a Energiei

Producerea Energiei Electrice şi Termice II

Protecţia Instalaţiilor Energetice

Audituri şi Bilanţuri Energetice

Transportul şi Distribuţia Agenţilor Termici

Energetică Industrială

 

Liviu Ruieneanu

Posted 03/02/2014 By Costel Burada

Liviu Ruieneanu

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

e-mail lruieneanu@elth.ucv.ro

Telefon: 0251435724 int. 214

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Producerea energiei electrice şi termice

Sisteme centralizate de alimentare cu caldura

Eficienta energetica

Discipline predate:

Centrale electrice

Producerea, transportul si distributia energiei electrice

Partea termo si hidro a centralelor

Eficienta energetica