Archive for January 27th, 2014

Mitică Iustinian NEACĂ

Posted 27/01/2014 By Costel Burada

DIGITAL CAMERA

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

ineaca@elth.ucv.ro

ineaca@ie.ucv.ro

Telefon: 0251-435-724 interior: 225

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Incalzire electrică

Regim deformant in electronica de putere

Electronica de putere si circuite de comandă a mutatoarelor

Modelare si simulare in circuite electronice

Discipline predate:

Electrotermie

Electrotehnică şi electronică

Electrotehnică şi măsurări electrice

Electricitate

Analiza interacţiunii reţea-echipamente de comutaţie

Simularea, modelarea şi comanda convertoarelor statice de putere

Calitatea energiei electrice în instalaţii cu convertoare statice

Metode şi procede tehnologice

Tehnologia materialelor electrotehnice

CEE şi CEM pentru surse neconvenţionale de energie şi aparatură de larg consum 

Constantin-Florin OCOLEANU

Posted 27/01/2014 By Costel Burada

 focoleanu

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

focoleanu@elth.ucv.ro

ocoflorin@yahoo.com

Telefon: 0251-435-724 int. 215

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

contactele electrice sertizate

regimurile termice ale cailor de curent

sisteme de achizitii de date

instrumentatie virtuala

Discipline predate:

Instrumentatie virtuala (LabVIEW)

Informatica Industriala 

Silvia-Maria DIGĂ

Posted 27/01/2014 By Costel Burada

Gradul didactic: Profesor

Titlul stiintific: Doctor inginer

sdiga@elth.ucv.ro

sdiga2002@yahoo.fr

Telefon: 0251-435-724  int. 208

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

 Domenii de expertiză:

Efectuarea bilanțurilor de mediu (BM) în domeniile de expertiză Industria energetică, Gestiunea deşeurilor

Expert evaluator AUF (lb. franceză) (Agence universitaire de la francophonie) pentru proiecte de cooperare ştiinţifică inter-universitară

Descărcarea corona unipolară de înaltă tensiune continuă

Instalaţii de desprăfuire electrostatică

Electrotermie

Instalaţii de iluminat electric

Bilanțuri electroenergetice

Instalații de legare la pământ

Tratarea neutrului rețelelor electrice

Discipline predate:

Impactul centralelor termoelectrice asupra mediului şi echipamente de depoluare

Tehnica iluminatului

Surse de poluare şi echipamente pentru protecţia mediului

Utilizările energiei electrice

Sisteme de iluminat eficiente energetic

Utilisation de l’énergie électrique (în limba franceză)

Installations électriques industrielles (în limba franceză)

Production, transport et distribution de l’énergie électrique (în limba franceză)

Instalaţii electrice industriale

Ingineria iluminatului şi a instalaţiilor electrice

 

Mircea-Emilian ARDELEANU

Posted 27/01/2014 By Costel Burada

Ardeleanu Mircea

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

mircea_emilian@yahoo.com

mardeleanu@elth.ucv.ro

Telefon: 0251-435-724 int. 225

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Metode de testare a cablurilor electrice de MT

Bazele electrotehnicii

Comunicare manageriala

Discipline predate:

Introducere in inginerie electrica

Informatica manageriala

Teoria deciziei si cercetari operationale

Materiale electrotehnice