Home » Archive for category 'Stiri @ro' (Page 3)

Stiri @ro Archive

Virginia IVANOV

Posted 23/01/2014 By Costel Burada

Poza Virginia Ivanov

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

e-mail 1: vivanov@elth.ucv.ro

e-mail 2: vbsivanov@gmail.com

Telefon: 0251435724 int. 224

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Monitorizarea şi diagnoza sistemelor electrice

Modelarea şi simularea echipamentelor electrice

Programarea microprocesoarelor/microcontrolere

Sisteme de achiziţii de date

Discipline predate:

Monitorizarea şi diagnoza echipamentelor electrice

Metode avansate de monitorizare şi diagnoză a sistemelor electrice

Microcontrolere şi automate programabile

Traductoare, interfeţe şi achiziţii de date

Sisteme cu microprocesoare

Aplicaţii în Mathcad şi Matlab

 

Pagina personala -click here-

Andreea-Maria NEACĂ

Posted 21/01/2014 By Costel Burada

Foto - Neaca Andreea-Maria

Gradul didactic: Asistent

Titlul stiintific: Doctor inginer

aneaca@elth.ucv.ro

Telefon: 0251435724 int. 225

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Limbaje de programare C şi C++

Baze de date

Electronică analogică

Modelare şi simulare Mathcad şi Matlab

Discipline predate:

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

Baze de date

Laborator de Electronică analogică

 

Daniela POPESCU

Posted 20/01/2014 By Costel Burada

untitled

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

dpopescu@elth.ucv.ro

Telefon interior: 0251435724 int. 208

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Hidraulică

Materiale compozite

Discipline predate:

Tehnologia materialelor

Rezistenta materialelor

Mecanica fluidelor

Maşini hidraulice

Inteligenţă artificială: Partea a 2a Logică fuzzy

 

Liviu DINCA

Posted 20/01/2014 By Costel Burada

Liviu DINCA

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

ldinca@elth.ucv.ro

dincalv@yahoo.com

Telefon interior: 0251435724 int. 220, 221

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Mecanica Fluidelor

Sisteme hidraulice si pneumatice

Dinamica zborului aeronavelor

Calculatoare de bord pentru aeronave

Sisteme cu microcontrolere

Metode de calcul numeric

Prelucrarea numerica a semnalelor la bordul aeronavelor

Sisteme de conversie a energiei la bordul aeronavelor

Discipline predate:

Mecanica fluidelor

Echipamente si sisteme hidropneumatice de bord

Mecanica aeronavelor II – Dinamica zborului

Calculatoare de bord

Complemente de dinamica zborului

Avionica integrata

 

 

Maria BROJBOIU

Posted 20/01/2014 By Costel Burada

mbrojboiu

mbrojboiujpeg

Gradul didactic: Profesor

Titlul stiintific: Doctor inginer

e-mail 1 mbrojboiu@elth.ucv.ro

e-mail 2 mbrojboiuro@yahoo.com

Telefon interior: 0251435724 int. 226, 233

Fax: 0351-814-144 

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Electrical Engineering

Electrical Power Engineering

Inginerie Ecologica

Electrotehnologii

Computer Aided Design

Matlab Applications

Discipline predate:

Echipamente electrice

Electrotehnologii

Ingineria sistemelor industriale

Sisteme avansate de productie

Ecotehnologii

Testarea nedistructiva a echipamentelor electrice

Tehnologii de fabricatie a echipamentelor electrice

 Pagina personala -click here-

Romulus LUNGU

Posted 20/01/2014 By Costel Burada

Lungu Romulus

Gradul didactic: Profesor

Titlul stiintific:Doctor inginer

romulus_lungu@yahoo.com

rlungu@elth.ucv.ro

Telefon : 0251435724 int. 217

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Conducere a zborului aeronavelor si rachetelor

Automatizarea aparatelor de zbor

Sisteme de dirijare aerospatiala

Piloti automati

Echipamente si sisteme giroscopice

Sisteme de dirijare a rachetelor

Aterizarea aeronavelor

Echipamente şi sisteme hidropneumatice de bord

Discipline predate:

Echipamente şi sisteme giroscopice

Automatizarea aparatelor de zbor

Sisteme de conducere a zborului

Sisteme de dirijare a rachetelor

Controlul automat al zborului aeronavelor la aterizare

Controlul automat adaptiv al zborului aeronavelor folosind retele neuronale

Analiza si sinteza sistemelor giroscopice pentru stabilizare, navigatie si dirijare aerospatiala

Mecanica fluidelor şi echipamente fluidice

Echipamente şi sisteme hidropneumatice de bord

Echipamente hidraulice şi pneumatice

Mihai-Aureliu LUNGU

Posted 20/01/2014 By Costel Burada

Mihai_Lungu_poza

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

Lma1312@yahoo.com

mlungu@elth.ucv.ro

Telefon: 0251435724 int. 217

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Conducere a zborului aeronavelor si rachetelor

Automatizarea aparatelor de zbor

Sisteme de dirijare aerospatiala

Piloti automati

Echipamente si sisteme giroscopice

Estimatoare de stare

Grafica inginereasca

Discipline predate:

Sisteme de conducere a zborului

Stabilitate si comanda in teoria zborului

Automatizarea aparatelor de zbor

Sisteme de estimare a starii aparatelor de zbor

Sisteme optimale de conducere a zborului

 

Lucian MANDACHE

Posted 17/01/2014 By Costel Burada

Mandache LGradul didactic: Profesor

Titlul stiintific: Doctor inginer

lmandache@elth.ucv.ro

lucian.mandache@ie.ucv.ro

Telefon : 0251435724 int. 205, 237

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107 Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză in cercetare:

Analiza simbolic-numerica a circuitelor analogice

Analiza numerica a regimurilor de comutatie

Analize de tolerante si senzitivitati

Transformatoare si bobine speciale

Estimarea parametrilor in sisteme electrice

Filtre analogice si filtre numerice

Diagnoza calitatii energiei electrice

Instrumente diverse CAD/CAE pentru ingineria electrica

Discipline predate:

Simularea circuitelor electrice

Analiza sistemelor neliniare in ingineria electrica

Bazele electrotehnicii

Circuite electrice neliniare

Metode moderne de modelare, simulare si optimizare pentru sisteme electrice

 Pagina personala – click here

Ioana-Gabriela SIRBU

Posted 17/01/2014 By Costel Burada

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

osirbu@elth.ucv.ro

ioana.sirbu@ie.ucv.ro

Telefon interior: 204

Fax: 0351-814-144

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză in cercetare:

Modelarea numerica a campului electromagnetic

Analiza circuitelor electrice liniare si neliniare

Analiza calitatii energiei electrice

Modelarea numerica a campului termic

Modelarea sistemelor de actionare electrica utilizate in transportul urban

Discipline predate :

Prelucrarea numerica a semnalelor

Modelarea numerica a campului electromagnetic

Bazele electrotehnicii I, II

Teoria campului electromagnetic

Simularea circuitelor electrice

Teoria circuitelor electrice II

 

Leonardo-Geo MĂNESCU

Posted 17/01/2014 By Costel Burada

foto_Manescu_website

Gradul didactic: Profesor

Titlul stiintific: Doctor inginer

leman78@hotmail.fr

amanescu@elth.ucv.ro

Telefon interior:

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta:     Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107 Craiova, cod 200440 ROMANIA

Domenii de expertiză in cercetare:

Modelare și simularea sistemelor electroenergetice

Rețele electrice inteligente (smart grids)

Servicii tehnologice de sistem

Trasarea energiei electrice

Tratarea congestiilor în rețele electrice

Tarifare în sectorul electricității

Piețe de energie

Managementul calitțății.

Evaluarea calității

Discipline predate:

Rețele electrice II (programul de studiu de licență ” Ingineria Sistemelor Electroenergetice” – anul IV)

Sisteme electroenergetice (programul de studiu de licență ” Ingineria Sistemelor Electroenergetice” – anul IV)

Rețele și sisteme electroenergetice (programul de studiu de licență “Termoenergetică” – anul IV)

Piețe de energie (programul de studiu de master ” Sisteme energetice informatizate” – anul I)

Rețele electrice inteligente (programul de studiu de master ” Sisteme energetice informatizate” – anul I)

Disnamica sistemelor electroenergetice (programul de studiu de master ” Sisteme energetice informatizate” – anul II)