Stiri @ro Archive

Radu – Cristian DINU

Posted 03/02/2014 By Costel Burada

 

Gradul didactic: Sef lucraridinu r portret

Titlul stiintific: Doctor inginer

rcdinu@elth.ucv.ro

dinu_raducristian@yahoo.com

Telefon: 0251435724  interior. 234

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Energetica clădirilor

Energetică Industrială

Bilanţuri şi Audituri Energetice

Discipline predate: 

Introducere în Ingineria Energetică

Distribuţia Energiei Termice

Termoenergetică şi Termoficare

Sisteme Descentralizate de Producere a Energiei

Soluţii Moderne de Producere a Energiei

Producerea Energiei Electrice şi Termice II

Protecţia Instalaţiilor Energetice

Audituri şi Bilanţuri Energetice

Transportul şi Distribuţia Agenţilor Termici

Energetică Industrială

 

Liviu Ruieneanu

Posted 03/02/2014 By Costel Burada

Liviu Ruieneanu

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

e-mail lruieneanu@elth.ucv.ro

Telefon: 0251435724 int. 214

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Producerea energiei electrice şi termice

Sisteme centralizate de alimentare cu caldura

Eficienta energetica

Discipline predate:

Centrale electrice

Producerea, transportul si distributia energiei electrice

Partea termo si hidro a centralelor

Eficienta energetica

 

Cristian BRATU

Posted 02/02/2014 By Costel Burada

Bratu Cristian

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

cbratu@elth.ucv.ro

cristian_bratu_elth@yahoo.com

Telefon: 0251435724 int. 214

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Măsurarea mărimilor neelectrice

Microcontrolere şi Automate programabile

Surse regenerabile de energie

Discipline predate:

Microcontrolere şi automate programabile

Senzori şi traductoare

Politici energetice

Sisteme descentralizate de producere a energiei

Informatică aplicată

Energetică generală şi conversia energiei

Transfer de căldură şi masă

Echipamente şi instalaţii termice I

Tehnici de inteligenţă artificială

 

Marian CIONTU

Posted 31/01/2014 By Costel Burada

DSC00543

Gradul didactic: Profesor

Titlul stiintific: Doctor inginer

mciontu@elth.ucv.ro

marciontu@yahoo.com

Telefon : 0251436447

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Modelarea proceselor energetice

Optimizări în energetică

Protecţii electrice

Discipline predate:

Fiabilitatea instalaţiilor energetice

Conducerea proceselor energetice

Protecţii electrice

Tehnici de optimizare

Modelarea proceselor energetice

Sisteme SCADA

Tehnici de inteligenţă artificială

 

Mitică Iustinian NEACĂ

Posted 27/01/2014 By Costel Burada

DIGITAL CAMERA

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

ineaca@elth.ucv.ro

ineaca@ie.ucv.ro

Telefon: 0251-435-724 interior: 225

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Incalzire electrică

Regim deformant in electronica de putere

Electronica de putere si circuite de comandă a mutatoarelor

Modelare si simulare in circuite electronice

Discipline predate:

Electrotermie

Electrotehnică şi electronică

Electrotehnică şi măsurări electrice

Electricitate

Analiza interacţiunii reţea-echipamente de comutaţie

Simularea, modelarea şi comanda convertoarelor statice de putere

Calitatea energiei electrice în instalaţii cu convertoare statice

Metode şi procede tehnologice

Tehnologia materialelor electrotehnice

CEE şi CEM pentru surse neconvenţionale de energie şi aparatură de larg consum 

Constantin-Florin OCOLEANU

Posted 27/01/2014 By Costel Burada

 focoleanu

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

focoleanu@elth.ucv.ro

ocoflorin@yahoo.com

Telefon: 0251-435-724 int. 215

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

contactele electrice sertizate

regimurile termice ale cailor de curent

sisteme de achizitii de date

instrumentatie virtuala

Discipline predate:

Instrumentatie virtuala (LabVIEW)

Informatica Industriala 

Silvia-Maria DIGĂ

Posted 27/01/2014 By Costel Burada

Gradul didactic: Profesor

Titlul stiintific: Doctor inginer

sdiga@elth.ucv.ro

sdiga2002@yahoo.fr

Telefon: 0251-435-724  int. 208

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

 Domenii de expertiză:

Efectuarea bilanțurilor de mediu (BM) în domeniile de expertiză Industria energetică, Gestiunea deşeurilor

Expert evaluator AUF (lb. franceză) (Agence universitaire de la francophonie) pentru proiecte de cooperare ştiinţifică inter-universitară

Descărcarea corona unipolară de înaltă tensiune continuă

Instalaţii de desprăfuire electrostatică

Electrotermie

Instalaţii de iluminat electric

Bilanțuri electroenergetice

Instalații de legare la pământ

Tratarea neutrului rețelelor electrice

Discipline predate:

Impactul centralelor termoelectrice asupra mediului şi echipamente de depoluare

Tehnica iluminatului

Surse de poluare şi echipamente pentru protecţia mediului

Utilizările energiei electrice

Sisteme de iluminat eficiente energetic

Utilisation de l’énergie électrique (în limba franceză)

Installations électriques industrielles (în limba franceză)

Production, transport et distribution de l’énergie électrique (în limba franceză)

Instalaţii electrice industriale

Ingineria iluminatului şi a instalaţiilor electrice

 

Mircea-Emilian ARDELEANU

Posted 27/01/2014 By Costel Burada

Ardeleanu Mircea

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

mircea_emilian@yahoo.com

mardeleanu@elth.ucv.ro

Telefon: 0251-435-724 int. 225

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Metode de testare a cablurilor electrice de MT

Bazele electrotehnicii

Comunicare manageriala

Discipline predate:

Introducere in inginerie electrica

Informatica manageriala

Teoria deciziei si cercetari operationale

Materiale electrotehnice

 

Teodor Lucian GRIGORIE

Posted 23/01/2014 By Costel Burada

 

Gradul didactic: Conferentiar

Titlul stiintific: Doctor inginer

lgrigore@elth.ucv.ro

ltgrigorie@yahoo.com

Telefon: 0251435724 int. 227

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Sisteme de navigatie aerospatiala: configuratii independente si sinergice

Senzori miniaturizati pentru aplicatii aerospatiale: modelare, proiectare, optimizare, calibrare, compensare in timp real a erorilor specifice

Sisteme de actionare cu materiale inteligente pentru aplicatii aerospatiale: modelare si control

Sisteme de control automat pentru aplicatii aerospatiale

Structuri inteligente pentru vehicule aerospatiale

Echipamente si aparate pentru achizitia, prelucrarea si afisarea in timp real a parametrilor caracteristici vehiculelor aerospatiale

Sisteme de pozitionare spatiala bazate pe metode acustice

Discipline predate:

Echipamente de bord si navigatie aeriana

Sisteme de navigatie aeriana

Teoria si constructia aparatelor de bord

Sisteme integrate de navigatie aerospatiala

 

Jenica-Ileana CORCAU

Posted 23/01/2014 By Costel Burada

Poza_Jenica1

Gradul didactic: Sef lucrari

Titlul stiintific: Doctor inginer

jcorcau@elth.ucv.ro

jicorcau@yahoo.ro

Telefon interior: 0251435724 int. 227

Fax: 0351-814-144

Adresa de corespondenta: Universitatea din Craiova, Facultatea de Inginerie Electrica

Bd. Decebal, nr. 107, Craiova, cod 200440, ROMANIA

Domenii de expertiză:

Instalatii electrice de bord

Sisteme de conversie a energiei electrice la bordul vehiculelor aerospatiale

Modelarea si simularea numerica a echipamentelor electrice la bordul aeronavelor

Sisteme energetice hibride la bordul aeronavelor

Sisteme de control fuzzy

Discipline predate:

Instalatii electrice de bord

Sisteme complexe de conversie a energiei electrice la bordul aeronavelor

Sisteme energetice hibride la bordul aeronavelor si rachetelor

Echipamente de bord cu prelucrare digitala

Bazele radionavigatiei

Introducere in inginerie aerospatiala